erfgoedobject

Hoeve De Coupure

bouwkundig element
ID
88084
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88084

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Coupure
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Deze hoeve ligt op het einde van een kasteeldreef van het kasteel "Gruuthuse" (confer Stationsstraat nummer 196). De naam van de hoeve verwijst naar het feit dat de hoeve het Zuidervaartje snijdt (couper). Een andere historische naamverklaring zou kunnen zijn, dat de naam verwijst naar de Coupurebeek (de huidige Jonkheresbeek), die aan de overzijde van het kanaal loopt. Tot op heden behoort het hoevetje tot de eigendommen van de familie d'Ursel en het kasteel "Gruuthuse" (confer Stationsstraat nummer 196).

Historiek

Op het primitief kadasterplan (circa 1835) en op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) is de hoeve nog niet afgebeeld. In 1846 vermeldt het kadaster dat het woonhuis in 1838 gebouwd is en dat aan de zuidzijde ervan in 1846 een schuur of stalling wordt opgetrokken; beide gebouwen worden opgetrokken in opdracht van Charles-Joseph hertog d'Ursel. Niettemin vertoont het plan van vóór de mutatie van 1846 geen enkel spoor van de desbetreffende hoeve en wordt de locatie van de hoeve op dat moment nog volledig ingenomen door "bos". Volgens de kadastrale schets is ook het bakhuis in 1846 reeds opgetrokken. In 1848 wordt volgens de kadastrale legger het Zuidervaartje gekanaliseerd, waardoor het erf in twee wordt gesplitst. Over het vaartje werd een brug aangelegd om zo de verschillende onderdelen van de hoeve met mekaar te verbinden. Popp tekent op zijn plan (circa 1850) het woonhuis, de schuur of stalling en een kleinere constructie die op het bakhuis lijkt. Het kadaster daarentegen vermeldt pas in 1883 de bouw van een bakhuis door Ludovicus-Marie graaf d'Ursel; het gebouwtje is echter "al langer dan 3 jaar in gebruik". De hangar ten zuiden van het erf dateert volgens de gegevens van het kadaster van 1953.

Beschrijving

Kleine, 19de-eeuwse hoeve bestaande uit enkele losse bestanddelen op een met gras begroeid erf met kleine boomgaard. Bakstenen gebouwen onder pannen schild- en zadeldaken. De oorspronkelijke erftoegang ligt aan de kasteeldreef tussen vrij hoge bakstenen hekpijlers die een beukenhaag flankeren.
Het classicistisch getinte boerenhuis is als enige gebouw gesitueerd aan de oostkant van het Zuidervaartje. Het is een dubbelhuisvolume van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder een schilddak. Typerend aan het woonhuis zijn de radvensters op doorgetrokken onderdorpel ter hoogte van de bovenste bouwlaag; die vensters bewaren nog de oorspronkelijke vorkverdeling. Vermoedelijk bevond de deur zich in oorsprong aan de zuidzijde van het boerenhuis confer bouwnaden.
Ten zuidwesten van het woonhuis situeert zich de schuur met geïncorporeerde stalling en hooizolder. Overkragende dakrand. Verschillende gedichte muuropeningen.
Links van het woonhuis, vlak naast de recent herbouwde kaaimuur van het Zuidervaartje, stond het oorspronkelijke bakhuis dat nu recent totaal is verbouwd en vergroot.
Verderop staat een kleine stalling met zolder.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1846/6, 1848/9, 1883/182, 1953/63.
  • DE CRAEMER W., Hoevebenaming, in De Merel, jaargang 9, nummer 1, 1979, p. 19.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve De Coupure [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88084 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.