erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
88126
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88126

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woonhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Woonhuis volgens het kadaster gebouwd in 1910 door aannemer Emmanuel De Cloedt. Bijgebouwen die teruggaan tot eind 18de of begin 19de eeuw confer afwezigheid van bebouwing op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en afbeelding van de oorspronkelijke site op het kadastraal plan van 1829 uit het Rijksarchief te Brugge. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835); stallingen weergegeven bij een woonhuis, dat afgebroken wordt in 1910 bij de bouw van het huidige woonhuis. Gelegen langs een kasseien zijweg, restant van de oorspronkelijke Proosdijstraat, dat quasi evenwijdig loopt met de nieuwe, geasfalteerde straat en dat behouden is na het rechttrekken ervan in 1971. Links tuintje afgesloten door betonnen paaltjes. Gekasseid voorland voor het woonhuis, grint voor de tuin.
Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met pannen. Woonhuis voorheen opgedeeld in twee woongedeeltes confer gedichte deuropening in de linkertravee. Rechthoekige vensters ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping en licht getoogde vensteropeningen op de verdieping waarvan twee blinde. Links gecementeerde zijgevel.
Stallingen links achter woonhuis, loodrecht op de straat georiënteerd. Baksteenbouw onder overkragend zadeldak met pannen. Gebruik van verschillende baksteensoorten wijzend op meerdere verbouwingen. Verschillende latere uitbreidingen en aangebouwde volumes.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/33, 1910/24.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1115: Uittreksel uit een kadastraal plan van eigendommen te Oostkamp (sectie D en E), eigendom van J.P.J. Veranneman, opgemaakt door beëdigd landmeter Gerbaulet, maart-april 1829.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88126 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.