Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Hertsberge
Straat Wingensestraat
Locatie Wingensestraat zonder nummer, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Links vóór het kerkportaal gelegen. Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd en gesigneerd door L. Tanghe (Brugge).

Hardstenen gedenkteken, bestaande uit een trapsgewijs versmallende sokkel met daarop een geprofileerde kubus bovenaan afgeboord door een zware, geprofileerde en aan de voorzijde licht gebogen kroonlijst. Hierop staat een vierkante, naar boven toe versmallende zuil met eveneens een sterk geprofileerde, dubbele kroonlijst met tandlijst en eikenbladtorus. Op de top bevindt zich een leliekruis.

Op de zuil hangt een plaatje met "HULDE" en daaronder een compositie met oorlogstrofeeën: helm, vaandel, pijlenbundel, palmtak en banderol met opschrift "OVERWINNEN OF STERVEN". Op de bovenste sokkel staat op de voorkant een lauwerkrans met centraal "1914-1918", in bas-reliëf een Belgische leeuw op een eiken- en palmtak; op beide zijkanten een palmtak en namen; op de achterkant hangt een witmarmeren plaat met zwarte letters "AAN ONZE DIEPBETREURDE VRIEND ANDRÉ MOUTON LID VAN HET VERZETLEGER POLITIEK GEVANGENE EN TENGEVOLGE DER GRUWELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN ZIJN GEVANGENSCHAP PIJNLIJK OVERLEDEN IN HET FOLTERKAMP VAN NEUENGAM DUITSCHLAND IN NOV. 1944 VOOR VORST & VADERLAND R.I.P.", onderaan "UIT DANK HET GEMEENTBESTUUR OUD-STRIJDERS EN INWONERS VAN HERTSBERGE AAN HUN GESNEUVELDE SOLDATEN" en in het midden het wapenschild van Hertsberge. Op de onderste sokkel hangen tien portretfoto's.

  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 119-120.
  • VLAMYNCK J., Hertsberge, in Bos en Beverveld. Jaarboek 1985, nr. 18, p. 122.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wingensestraat

Wingensestraat (Oostkamp)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88144 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.