erfgoedobject

Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog

bouwkundig element
ID
88144
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88144

Juridische gevolgen

Beschrijving

Links vóór het kerkportaal gelegen. Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd en gesigneerd door L. Tanghe (Brugge).

Hardstenen gedenkteken, bestaande uit een trapsgewijs versmallende sokkel met daarop een geprofileerde kubus bovenaan afgeboord door een zware, geprofileerde en aan de voorzijde licht gebogen kroonlijst. Hierop staat een vierkante, naar boven toe versmallende zuil met eveneens een sterk geprofileerde, dubbele kroonlijst met tandlijst en eikenbladtorus. Op de top bevindt zich een leliekruis.

Op de zuil hangt een plaatje met "HULDE" en daaronder een compositie met oorlogstrofeeën: helm, vaandel, pijlenbundel, palmtak en banderol met opschrift "OVERWINNEN OF STERVEN". Op de bovenste sokkel staat op de voorkant een lauwerkrans met centraal "1914-1918", in bas-reliëf een Belgische leeuw op een eiken- en palmtak; op beide zijkanten een palmtak en namen; op de achterkant hangt een witmarmeren plaat met zwarte letters "AAN ONZE DIEPBETREURDE VRIEND ANDRÉ MOUTON LID VAN HET VERZETLEGER POLITIEK GEVANGENE EN TENGEVOLGE DER GRUWELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN ZIJN GEVANGENSCHAP PIJNLIJK OVERLEDEN IN HET FOLTERKAMP VAN NEUENGAM DUITSCHLAND IN NOV. 1944 VOOR VORST & VADERLAND R.I.P.", onderaan "UIT DANK HET GEMEENTBESTUUR OUD-STRIJDERS EN INWONERS VAN HERTSBERGE AAN HUN GESNEUVELDE SOLDATEN" en in het midden het wapenschild van Hertsberge. Op de onderste sokkel hangen tien portretfoto's.

  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 119-120.
  • VLAMYNCK J., Hertsberge, in Bos en Beverveld. Jaarboek 1985, nr. 18, p. 122.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88144 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.