erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88334
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88334

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen gelegen in de nabijheid van de Grote Beek ten westen van de Westkantstraat. Woonhuis reeds aangeduid op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729. Het kadaster vermeldt bij het primitief kadasterplan (circa 1835) als eigenaar van de pachthoeve de dis van Ruddervoorde; zeker tot in het tweede kwart van de 20ste eeuw eigendom van de Commissie van Openbare Onderstand (latere OCMW). Omstreeks 1903 wordt de site uitgebreid met twee bijgebouwen aan de erfzijde. Het zuidelijke stalvolume wordt vergroot in 1928. Met kasseien verhard erf aan straatzijde afgeboord door een haag en bomen, en toegankelijk via een hekken. Ten westen ligt het éénlaags boerenhuis met geïncorporeerde stal. Verankerde baksteenbouw op bepleisterde en geschilderde plint onder pannen zadeldak. Woongedeelte van vier traveeën met links stalgedeelte van twee traveeën.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1912/51, 1928/96.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88334 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.