erfgoedobject

Spaanse Poort

bouwkundig element
ID
88710
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88710

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Spaanse Poort
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Spaanse Poort
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Waasmunster
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Spaanse Poort, overblijfsel van het gelijknamige huis (nummer 33), voorheen ook wel De Gouden Poort genaamd, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 16 juli 1987. Brede 17de-eeuwse rondboogvormige poort gevat in een zandstenen omlijsting met kwarthol profiel, uitgespaard in een bakstenen muur met toegevoegde rij kantelen en recent voorzien een grove bepleistering. Boog aanzettend op imposten met opschrift "Anno / 1665", voorzien van waterlijst op afgeronde consooltjes en sluitsteen. Zou voorheen een houten poort gehad hebben met jaartal 1786. Heden uit zijn context gerukte constructie door sloop rechts van de vroeger bijhorende woning die een bij de poort aansluitende traditionele trapgevel bezat.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spaanse Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88710 (Geraadpleegd op )