Spaanse Poort

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waasmunster
Deelgemeente Waasmunster
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Waasmunster)
Alternatieve naam De Gouden Poort

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42023/110.1
  • OO002263

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spaanse Poort

Kerkstraat zonder nummer, Waasmunster (Oost-Vlaanderen)

Spaanse Poort, overblijfsel van het gelijknamige huis, voorheen ook wel De Gouden Poort genaamd, beschermd als monument bij MB van 16 juli 1987. Brede 17de-eeuwse rondboogvormige poort gevat in een zandstenen omlijsting met kwarthol profiel, uitgespaard in een bakstenen muur met toegevoegde rij kantelen en recent voorzien een grove bepleistering.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 17de-eeuwse poort, horende tot het huis Spaanse Poort te Waasmunster, is beschermd als monument. Ontmanteld in 2011 en overgeplaatst naar het kasteeldomein Blauwendael.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de poortomlijsting met imposten en datumsteen van het huis gekend onder de naam Spaanse Poort, als volgt werd gemotiveerd: ”als restant uit een woning uit het derde kwart van de 17de eeuw, met name een natuurstenen poortomlijsting met jaarinschrift 1665.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000800, Dorpskom Waasmunster, advies KCML (1987).

Waarden

Huis Spaanse Poort (poortomlijsting met imposten en datumsteen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.