Boswachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Flamincka Park
Locatie Flamincka Park 27, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boswachterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Flamincka Park nr. 27. Voormalige boswachterswoning van het kasteeldomein, ca. 1885 ingeplant bij de westelijke ingang van het park, toen eigendom van weduwe Christian du Bus de Gisignies. Bij de verkaveling van het kasteeldomein in 1965-66 werd de woning door de NV Bouwonderneming Gebroeders Verhaeghe (Loppem) gerenoveerd en als villa doorverkocht.
Pittoreske ligging langs de brede gracht die Christuan du Bus aan de oost- en noordrand van het domein liet graven; ook de brug dateert van de jaren 1880. Ten westen van het gebouw een brug met ijzeren leuningen tussen bakstenen pijlers. Ten noordoosten van de portierswoning, toegangspoort vanaf de westelijke dreef die nu doodloopt op de A10/E40: ijzeren hek tussen rode bakstenen hekpijlers met natuurstenen banden.
Pittoreske vrijstaande villa in bak- en zandsteenstijl, gekenmerkt door trapgevels, leien bedaking met dakkapellen en gootlijst, speklagen en natuurstenen kruis- en kloosterkozijnen. Volledig onderkelderde woning van een bouwlaag en drie traveeën op rechthoekige plattegrond. In de geveltop, de initiatel van de bouwheer "CB".

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Jabbeke, 1885/1, 1966/10.

VAN EENOO A., Jabbeke. Histories en legenden, deel II, Jabbeke, s.d., p. 175-212.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Flamincka Park

Flamincka Park (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.