erfgoedobject

Villa uit het interbellum

bouwkundig element
ID
91107
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91107

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa van circa 1936 in smal parallelstraatje (deel van het oude tracé van de Torhoutstraat). Voortuintje met laag muurtje in breuksteen; rode beuk en diverse coniferen.

Volgens het kadaster in 1936 gebouwd door Maurice Vandewalle-Astaes, onderwijzer te Kortemark (de gemeenteschool van Kortemark ligt vlakbij). Volgens de mutatie van 1953 wordt het huis vergroot en in de achtertuin een serre gebouwd.

Roodbakstenen villa van één bouwlaag onder gemansardeerd tentdak (rode mechanische pannen). Markerende erkers en rondbogige muuropeningen voor het portaal. In het portaal, bewaarde rechthoekige deur met geometrische beglazing.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Kortemark, 1936/34, 1953/ 31.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa uit het interbellum [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91107 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.