1543 resultaten


ID: 57998 | Bouwkundig element

't Benedicten Colaertshof, hoeve met losse bestanddelen

Mareweg 5 (Zuienkerke)
Hoeve op de hoek met de onverharde weg richting 't Pottemaeckershof. Eerste vermelding van de Benedicten ofstede circa 1300 en aangeduid op Ferrariskaart 1770-1778. Losse, in U-vorm geplaatste bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak. Alle gebouwen, boerenwoning met geïncorporeerde stal, wagenhuis en schuur, met oude kern maar verbouwd of heropgebouwd in 19de of 20ste eeuw.


ID: 58107 | Bouwkundig element

Hoeve De Draaiboom

Nieuwe Steenweg 128 (Zuienkerke)
Eerste vermelding in 1437 als omwalde hoeve ten groten boghaerde, eigendom van de Kartuizers. Aangeduid op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571 als een grote, omwalde hoeve. Nu hoeve met losse bestanddelen van verankerde baksteen onder pannen zadeldaken, waarvan enkel de boerenwoning met twee opkamertraveeën onder verhoogde nok is witgekalkt. De gebouwen zijn aan drie zijden van een begraasd erf opgesteld waarbij de oudere gebouwen een L vormen. De boerenwoning is het enige volume dat bij de 19de-eeuwse verbouwingen is behouden.


ID: 58088 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel

Nieuwe Steenweg zonder nummer (Zuienkerke)
De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. De huidige kerk onderging een algemene restauratie in 2000 en is omringd door een ommuurd kerkhof. Het verankerde bakstenen gebouw met leien bedaking heeft een driebeukig schip en westtoren. Het noordelijk zijkoor is 13de-eeuws, de westtoren laatromaans, de benedenkerk 13de-eeuws en er zijn sporen van 15de-eeuwse spitsboogvensters. Interieur met houten tongewelven en marmeren vloertegels. Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl.


ID: 57954 | Bouwkundig element

Hoeve De Grote Madeleine

Oosternieuwweg Noord 21 (Zuienkerke)
Eén van de oudst bewaarde historische hoeves van Houtave, uit de middeleeuwen, gekend als paardenkwekerij/-dekkerij en was eigendom van de Heilige Maria Magdalenaleprozerij uit Brugge. Omwalde hoeve gelegen op terp met toegang via lange erfoprit. Hoeve met losse bestanddelen zijnde een poortgebouw minimaal 16de eeuw, boerenwoning 1630, stal, schuur 1872, voormalig wagenhuis 1874, bakhuis, hutvormig hondenhok en bijgebouwen omheen deels verhard/ gekasseid erf; behouden mestvaalt.


ID: 57959 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus

Pastoriestraat 12 (Zuienkerke)
Gelegen in beschermd dorpsgezicht en beschermd als monument. Circa 900 zou er al een kapel of kerkje in romaanse stijl opgetrokken zijn. Onderging in de loop van de eeuwen veel verbouwingen. De parochiekerk heeft nu een sober gotisch uitzicht met basilicaal schip en vieringtoren. Verankerde rode baksteenbouw met leien bedaking, aandaken en muurvlechtingen. Rond de kruiskerk een ommegang met vijf kapelletjes. Kerkinterieur met grafstenen, bewaard meubilair, glasramen en orgel. Het bedehuis wordt omringd door een kerkhof.


ID: 58113 | Bouwkundig element

Hoeves Klein en Groot Schoeringe

Schoeringstraat 2-4 (Zuienkerke)
Twee historisch bij elkaar horende hoeves die tot het belangrijkste patrimonium van het Brugse Sint-Janshospitaal hoorden. De hofstede Schoeringe gaat terug tot 1230. Het grote goed werd volgens de literatuur eind 17de eeuw opgesplitst in twee landbouwbedrijven. De omgrachting is deel bewaard. Groot Schoeringe had een belangrijke bergschuur staat nu in Bokrijk. Boerenwoning van 1629 vertoont veel verbouwingen met stallen, mestvaalt, paardenstal met koetshuis, hondenhok en wagenhuis, Klein Schoeringe, boerenwoning met geïncorporeerde stallen, stalvleugel en schuur, onderging zware verbouwingen in 2002.


ID: 38399 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus met kerkhof

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste- en 21ste-eeuwse graftekens.


ID: 23236 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 1 (Zutendaal)
Gotische kerk, gebouwd begin 14de eeuw. Het gewelf en het bovengedeelte van het koor dateren mogelijk van na de brand van 1598. In 1896 werden de oorspronkelijke zijbeuken en transept afgebroken en vervangen door de huidige vergrote zijbeuken en dito transeptarmen.


ID: 45213 | Bouwkundig element

Watermolen Ter Biest

Biestmolenstraat 18 (Zwalm)
Oude watermolen opklimmend tot de 11de eeuw, ruim molengebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grotendeels van 1883 door toevoeging van twee bovenverdiepingen.


ID: 45212 | Bouwkundig element

Watermolen Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm)
Achterin gelegen koren- en oliewatermolen, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.