1542 resultaten


ID: 200273 | Bouwkundig element

Kasteel van Dormaal en watermolen

Grote Steenweg 68-72 (Zoutleeuw)
In 1765-1768 werd een nieuw classicistisch kasteel gebouwd, het huidige U-vormige complex, met kasteel en watermolen grenst aan de Molenbeek.


ID: 302685 | Landschappelijk element

Kasseiweg Koepoortstraat

Jan van Heelustraat zonder nummer, zonder nummer, Koepoortstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
De Koepoortstraat in Zoutleeuw is een landelijke, gedeeltelijk met (meidoorn)hagen en bomenrijen omzoomde weg door de vallei van de Kleine Gete. Deze historische weg is bijna volledig verhard met kasseien in Tiense kwartsiet, een streekeigen materiaal.


ID: 307856 | Archeologisch geheel

Castelbergh

Ossenwegstraat, Pijpstraat (Zoutleeuw)
De feodale Castelbergh-motte bij het Vinne te Zoutleeuw is het aarden restant van de middeleeuwse residentie van een lokale heer. De geschiedenis ervan gaat minstens terug tot de 12de eeuw, maar vondsten in en om de motte wijzen op menselijke activiteit op deze plek in de prehistorie, IJzertijd en Romeinse periode. De aanwezigheid van een Romeinse versterking (Castelbergh–castellum) wordt gesuggereerd maar kan niet worden gesubstantieerd.


ID: 134244 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Fineau en stadstoren met park

Vincent Betsstraat 15 (Zoutleeuw)
Villa, in 1889 gebouwd door notaris Gustave Fineau aan de oostrand van de stad. De bijhorende conciërgewoning is opgetrokken op de muurresten van de 'Kruittoren', de enige stadstoren van de rond 1330 gebouwde stadomwalling waarvan bovengrondse resten bewaard bleven. Omgeven door landschappelijk park met vijvertje, circa 1,5 hectare; sinds 1976 openbaar park.


ID: 308201 | Bouwkundig element

Windmolen De Brauwere

Blankenbergse Dijk Noord zonder nummer (Zuienkerke)
De dorpsmolen van Zuienkerke, beter bekend als molen De Brauwere, was een korenwindmolen van het type standaardmolen met open voet die teruggaat tot de 15de eeuw, maar die in 1947 gesloopt werd.


ID: 58024 | Bouwkundig element

Grote Hofstede

Brugse Steenweg 11 (Zuienkerke)
Historische hoeve met losse bestanddelen van verankerde baksteenbouw, hoog, witgekalkte boerenwoning en een lange erfoprit. Naar verluidt is deze hoeve opgericht in de middeleeuwen door de Orde der Tempeliers. De boerenwoning nu met een volume van vijf traveeën van anderhalve bouwlaag en twee opkamertraveeën, onder één doorlopend zadeldak. en rood geschilderd schrijnwerk, luiken. Voor de boerenwoning, een bakstenen muur, uitlopend op de zware bakstenen pijlers van het hekken dat nu het erf afsluit. Klein bakhuisje, stal en schuur,


ID: 58028 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom.


ID: 57986 | Bouwkundig element

Hoeve Klein Eeckhout, hoeve met losse bestanddelen

Dorpweg 38 (Zuienkerke)
Hoeve met losse sterk verbouwde bestanddelen, te bereiken via een lange oprit. Voormalig eigendom van de Abdij van den Eeckhoutte in Brugge en beschermd als monument. De eerste vermelding van de hoeve dateert van 1423. Nu sterk verbouwde boerenwoning met in woonkamer schouw met mengaankleurige tegels in de Delftse traditie, kelder met tongewelf en schuur.


ID: 57985 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof en beschermd als monument. Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Driebeukig schip van drie traveeën, met westtoren op vroeger transept. Wit bepleisterd interieur met bepleisterd tongewelf en zwart marmeren vloer. Mobilair zoals altaren, eikenhouten biechtstoelen, orgel met kast, marmeren doopvont met koperen deksel en opgevist Mariabeeld. Op kerkhof gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


ID: 57998 | Bouwkundig element

't Benedicten Colaertshof, hoeve met losse bestanddelen

Mareweg 5 (Zuienkerke)
Hoeve op de hoek met de onverharde weg richting 't Pottemaeckershof. Eerste vermelding van de Benedicten ofstede circa 1300 en aangeduid op Ferrariskaart 1770-1778. Losse, in U-vorm geplaatste bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak. Alle gebouwen, boerenwoning met geïncorporeerde stal, wagenhuis en schuur, met oude kern maar verbouwd of heropgebouwd in 19de of 20ste eeuw.