Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 7757 | Bouwkundig element

Prelaathof, heden klooster van de zusters annonciaden

Wittestraat 116 (Antwerpen)
Aansluitend bij en ingesloten door de recente gebouwen van het Instituut Maria Boodschap, het oude gebouw, opklimmend tot even na 1635, kreeg grosso modo zijn huidige vorm in 1673 en volgende.


ID: 81393 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius

Dorpsplein (Anzegem)
Hoger gelegen georiënteerde driebeukige hallenkerk, omgeven door druippad, omlopend pad afgezoomd door leilinden. Ten zuiden van de kerk, parkje met Lourdesgrot afgezet door ijzeren hekje. Van de oorspronkelijk romaanse kruiskerk van eind 12de, begin 13de eeuw, resteert de vieringtoren met rechthoekig grondplan, het opgaand metselwerk van de transeptvleugels en delen van het in 1686 verbouwde koor. Het driebeukige schip is een wijziging uit de jaren 1820, naar ontwerp van architect L. Vuylsteke.


ID: 81635 | Bouwkundig element

Goed te Corbie

Varentstraat 27 (Anzegem)
De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid en was in het bezit van de abdij van Corbie, heren van Kaster. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1200. Volledig omwalde hoeve met semigesloten opstelling rond deels gekasseid erf. Brede omwalling aangeduid door populieren, waarvan één gelegen aan de erfoprit gemarkeerd wordt door houten kapelletje met heiligenbeeld. Lange gekasseide erfoprit aan het erf gemarkeerd door ijzeren hek. Ten noordwesten van de hoeve, buiten de omwalling, staakkapelletje met Christus aan het kruis en omgeven door ijzeren hek tussen gerotseerde pijlers.


ID: 81703 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Arnoldus

Westdorp 1 (Anzegem)
Georiënteerd bedehuis in kern teruggaand tot de 13de eeuw, maar het huidig neogotisch uitzicht wordt bepaald door de ingrijpende verbouwingswerken op het einde van de 19de eeuw. Heden is de kerk gelegen te midden van een plein met parking, ontstaan nadat het kerkhof in 1961 verdween. Resten van de ommuring ten oosten.


ID: 76674 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein (Asse)
Georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, in kern opklimmend tot het begin van de dertiende eeuw, maar in de loop der eeuwen voortdurend verbouwd, vergroot en verfraaid.


ID: 76304 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorp (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.


ID: 76102 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Martinus

Markt (Assenede)
Kerk met rechthoekige plattegrond van een hallenkerk met drie gelijke beuken van vier traveeën, niet uitspringend transept met kruisingstoren op vierkante basis en drie gelijke koren met rechte sluiting.. De oudste delen van de huidige kerk in Doornikse kalksteen zijn nog de achthoekige kruisingstoren op vierkante basis, de kruisbeuk en het koor in romaanse stijl van circa 1200. De gotische zijkoren dateren vermoedelijk uit de 14de eeuw.


ID: 79346 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Eligius met kerkhof

O.L.Vrouwstraat (Avelgem)
Georiënteerd bedehuis gelegen in de oostelijke uithoek van de gemeente nabij de Schelde. De huidige kerk is in kern laat-romaans, opklimmend tot circa 1220. Van deze initiële bouwfase bleven de kruisingstoren, de zuidelijke transeptarm, een deel van de zuidwand van het rechthoekig koor en de zuidgevel van het schip bewaard. Na beschadiging in 1485, hersteld en bouw van het huidige koor en zijkoor. Omstreeks 1900-1901 wordt de kerk grondig verbouwd en vergroot door de Gentse architect August van Assche. Omringend ommuurd kerkhof met ten zuidoosten graven van het Gemene Best.


ID: 79332 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof

Sint-Pietersstraat (Avelgem)
Georiënteerde dorpskerk binnen een ommuurd kerkhof. In oorsprong vroeggotische kerk, die in de loop der tijden gewijzigd werd: de verscheidenheid van materialen en de bouwnaden verwijzen naar de talrijke verbouwingen die de kerk onderging. Eenvoudig bedehuis deels opgetrokken in natuursteen en deels in baksteen. De plattegrond ontvouwt een driebeukige hallenkerk van vier traveeën, voorafgegaan door een vierkante, 14de-eeuwse westtoren. Vijfzijdig koor met drie spitsboogvensters. Achter de zuidbeuk Sint-Pieterskapel op rechthoekig grondplan. Aansluitend op de noordbeuk sacristie.


ID: 38873 | Bouwkundig element

Feodaal kasteeldomein met Auberge du Chevalier

Lotsestraat 63-65 (Beersel)
Vlakteburcht van circa 1300, op onregelmatige, ellipsvormige plattegrond gemarkeerd door drie gesloten muurtorens en omringd met een slotgracht. Defensieve ligging als voorpost van Brussel en Brabant.