500 resultaten


ID: 31893 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Nicolaas en -Dionysius

Gotemstraat 54 (Borgloon)
De kerk is gelegen binnen het ommuurde kerkhof. Romaanse kerk met schip uit tweede helft 12de eeuw en absis van circa 1220-1230. Oorspronkelijk tweebeukige kerk, met een zijbeuk aan de noordzijde.


ID: 31766 | Bouwkundig element

Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort 3B, zonder nummer (Borgloon)
Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.


ID: 31903 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Servatius

Grootloonstraat 100 (Borgloon)
De kerk, te midden van het omringend, ommuurd kerkhof, ligt op een heuvel en vormt zo een baken in het landschap. Van de romaanse kerk uit de 13de eeuw resten de onderbouw van toren en schip. In de 14de eeuw wordt er een gotisch koor aangebouwd.


ID: 302700 | Archeologisch geheel

Restanten gravenburcht: heuvel en gracht

Kortestraat, Speelhof, Trapkensstraat (Borgloon)
De motteheuvel en gracht vormen het relict van de volmiddeleeuwse burcht van de graven van Loon, opgericht op een strategisch gelegen heuvelrug. Hoewel de burcht reeds in een vroeg stadium verlaten werd en nooit een nieuwe functie kreeg, is de structuur ervan bepalend gebleven voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Borgloon.


ID: 31995 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan de Doper met kerkhof

Kuttekovenstraat zonder nummer (Borgloon)
Neoclassicistische kerk, die de romaanse kerk op dezelfde plaats vervangt, met behoud van de toren uit eerste helft 13de eeuw. Gelegen op een hoogte boven de straat, binnen het kerkhof.


ID: 31816 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)
De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.


ID: 41594 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat zonder nummer (Boutersem)
Toren met romaanse kern geïntegreerd in een gewoon classicistisch gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen van 1783; toren uit de tweede helft van de 13de eeuw.


ID: 41602 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Willebringsestraat zonder nummer (Boutersem)
Laatgotische westtoren achter een neogotisch portaal. Gotische beuken van drie traveeën op zuilen en transept van zandsteen, overkluisd met houten zoldering. Transeptarmen en vijfzijdig laatgotisch koor.


ID: 74020 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

St.-Martensstraat 6 (Brakel)
Dorpskerk met georiënteerd koor afwijkend naar het noorden. Laatromaanse toren als oudste deel van de huidige kerk gewoonlijk gedateerd in de 13de eeuw. Gegevens over welomschreven bouwwerken zijn pas vanaf de 16de eeuw voorhanden. Wellicht onderging de kerk in de gotische periode herhaaldelijk wijzigingen. Niettegenstaande het schip veel jonger is dan de massieve westtoren sluiten hun massa's op zeer aanvaardbare wijze bij elkaar aan.


ID: 29855 | Bouwkundig element

Stadswoning

't Zand 4 (Brugge)
Vrijstaand huisje van vier traveën en één bouwlaag onder leien zadeldak, met kern uit 12de-13de eeuw. Het huidige neotraditionele uitzicht dateert van "Kunstige Herstelling" van 1921 naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge).