500 resultaten


ID: 84411 | Bouwkundig element

Poortgebouw aan Sasbrug

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Poortgebouw aan Sasbrug, eventueel te identificeren als de zogenaamde "Koepoort". Bakstenen poort met gekanteelde poort uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Grote tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder een gevelsteen met opschrift "PRINSELIJK/BEGIJNHOF/TEN WIJNGAARDE/GESTICHT TEN JARE/MCCXXXXV".


ID: 29365 | Bouwkundig element

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)
Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie traveeën + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan het plein). Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels onder meer waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen.


ID: 74918 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Gistelse Steenweg 493 (Brugge)
Het huidige kerkgebouw is een driebeukig bedehuis met een westtoren van 1530 gelegen midden een gaaf bewaarde kerkomtrek. Oorspronkelijk gotisch bedehuis in 1869 vervangen door een neogotisch kerkgebouw, naar ontwerp van architecten Deshuyser en Pierre Buyck, provinciaal architect van 1842-1877. Enkel de toren bleef grosso modo bewaard.


ID: 81923 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Groenerei 2 (Brugge)
Dubbelhuis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen bestaande uit twee parallel gelegen diephuizen onder zadeldaken, vooraan verbouwd tot dakschild, met twee dakkapellen. Het pand bestaat uit twee parallel gelegen diephuizen, telkens onder zadeldak, met kern opklimmend uit de tweede helft van de 13de eeuw - eerste helft van de 14de eeuw. Tot stand gekomen in twee fazen: in de loop van de 13de eeuw rechter deel en linker helft in de loop van de 14de eeuw, scheidingsmuur nog bewaard op kelderniveau.


ID: 82443 | Bouwkundig element

Oud waterhuis

Hendrik Consciencelaan zonder nummer (Brugge)
Gelegen op de binnenvesten tussen de voormalige Boeverie- en Smedenpoort recht tegenover de Fonteinstraat.


ID: 29336 | Bouwkundig element

Huis de Zeven Torens

Hoogstraat 6, 10, Meestraat 2-4, 2B (Brugge)
Complex zich situerend ten noorden van de Groenerei, ten zuiden van de Hoogstraat, ten westen van de Meestraat en ten oosten van de Burg. Geheel is fasegewijs tot stand gekomen.


ID: 29351 | Bouwkundig element

Stadswoning in rococostijl

Hoogstraat 34 (Brugge)
Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak. Huidige vormgeving van 1974 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) is het resultaat van de reconstructie van de gevel van 1754 op basis van iconografisch materiaal. Oude 13de-eeuwse kern.


ID: 29363 | Bouwkundig element

Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)
Bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys (Brugge), geïnspireerd op nummer 7.


ID: 29379 | Bouwkundig element

Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

Kelkstraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk drie diephuizen met een ritmiek van twee traveeën en twee bouwlagen onder drie gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen).


ID: 301364 | Archeologisch geheel

Circulaire structuur Ver-Assebroek

Kerkdreef (Brugge)
De archeologische zone omvat de circulaire structuur van Ver-Assebroek.