Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 29210 | Bouwkundig element

Florentijnse Loge

Academiestraat 1 (Brugge)
Zichtbepalend hoekpand bij de Vlamingstraat, met oude kern uit de vroege 13de eeuw. Het pand kreeg een omvangrijke verbouwing in de loop van de 14de eeuw. Getuige daarvan is bijvoorbeeld de dakkap, die door dendrochronologisch onderzoek gedateerd werd tussen 1338 en 1349. Het pand was vanaf 1420 tot het eerste kwart van de 16de eeuw in gebruik als natiehuis van de Florentijnen. Het onderging een derde bouwfase omstreeks 1430-1470. Diephuis met vier + vijf traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde klokgevel daterend van het tweede tot derde kwart van de 18de eeuw.


ID: 76888 | Bouwkundig element

Domein Engelendale

Astridlaan 405, 409, 409A (Brugge)
Het zogenaamde "domein Engelendale", gelegen ten noorden van de dorpskern en van de Astridlaan, is toegankelijk via onverharde opritten respectievelijk ten zuiden, ten oosten en ten noorden, naar verluidt Wilgen-, Linden- en Beukendreef genoemd. Behouden, grosso modo trapeziumvormige omwalling. Omliggend weiland en deels begraasd erf.


ID: 82863 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2 (Brugge)
Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge: in oorsprong een kruiskerk opklimmend tot de tweede helft van de 13de eeuw. Getuigen hiervan zijn het westelijke deel van het middenkoor met dakkap uit 1269-1270, de historiserend gerestaureerde langsmuren van het middenschip, de kruising, de kern van de herhaaldelijk verbouwde transeptarmen en de aanzet van de oostwand van de eerste torenverdieping. In de tweede helft van de 14de eeuw en 15de eeuw volgden bouwcampagnes en kreeg de kerk het uitzicht van een pseudo-hallenkerk. De kruisingstoren klimt ook minstens op tot de tweede helft van de 14de eeuw. Omstreeks 1873-1905 gerestaureerd in de vermeende oorspronkelijke middeleeuwse staat naar ontwerp van architect A. Van Assche.


ID: 302193 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de Smedenpoort, Ezelpoort, Ezelstraat, Filips de Goedelaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest, Gistelse Steenweg, Graaf Visartpark, Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Hoefijzerlaan, Katelijnestraat, Katelijnevest, Kazernevest, Ketsbruggestraat, Kruisvest, Lange Vesting, Langestraat, Oude Vestingstraat, Scheepsdalelaan, Singel, Smedenstraat, Van Voldenstraat, Werfstraat (Brugge)
De geplantsoeneerde Brugse vesten vormen een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse wandelpromenade aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren. Ze omringen de historische binnenstad met een eivormig tracé.


ID: 84408 | Bouwkundig element

Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug

Begijnhof (Brugge)
Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug, in 1297 vermeld als houten brug, ook nog bij Marcus Gerards; in 1692 vervangen door stenen brug zie huidig; smeedijzeren leuning van 1740 naar ontwerp van W. De Potter is versierd met druiventrossen en wijngaardranken (zie letterlijke interpretatie van "ten wijngaarden"). Drieledige boogbrug met gebruik van kalkzandsteen, 18de-eeuwse cartouches op de sluitstenen met opschrift "ANNO" en "1776". Vóór de brug : arduinen grenspaal.


ID: 84411 | Bouwkundig element

Poortgebouw aan Sasbrug

Begijnhof (Brugge)
Poortgebouw aan Sasbrug, eventueel te identificeren als de zogenaamde "Koepoort". Bakstenen poort met gekanteelde poort uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Grote tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder een gevelsteen met opschrift "PRINSELIJK/BEGIJNHOF/TEN WIJNGAARDE/GESTICHT TEN JARE/MCCXXXXV".


ID: 82319 | Bouwkundig element

Twee begijnenhuizen

Begijnhof 48-50 (Brugge)
Twee breedhuizen van respectievelijk vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak, in de middeleeuwen één gebouw, teruggaand tot de tweede helft van de 13de eeuw, zie dakgebinte. Waarschijnlijk circa 1600 opgesplitst en verbouwd; ingrijpende restauratie van de zijgevels tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw.


ID: 84409 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije

Begijnhof 5 (Brugge)
Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw, meer bepaald het schip; het koor werd gebouwd omstreeks 1260-1300. Latere bouwfases in de 17de en vroege 18de eeuw.


ID: 82303 | Bouwkundig element

Begijnenhuis

Begijnhof 6 (Brugge)
Diephuis, dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot 13de-14de eeuw; wijzigingen vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw en in de loop van de 18de eeuw. Restauratie in 1998-1999 en 2001-2002: onder meer vervangen in tweede travee van deur door venster.


ID: 82304 | Bouwkundig element

Begijnenhuis

Begijnhof 8 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Breedhuis van drie/twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met 13de(?)-14de-eeuwse(?) kern. Restauratie in 2001-2002. 18de-eeuwse lijstgevel, steekboogvensters met vlakke bepleisterde omlijstingen.