Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

272 resultaten


ID: 209289 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Abdijhoek 7 (Zedelgem)
Hoeve met losse bestanddelen, een weinig hoger gelegen aan een bocht en met uitzicht op de vallei van de Zabbeek. De site staat op de Ferrariskaart (1770-1778). Het kadaster registreert in 1870 de afbraak van de oude gebouwen en het optrekken van een nieuw boerenhuis Ruim, onverhard, gedeeltelijk begraasd erf met voorliggende weide. De oostzijde van het erf paalt aan de gemeentegrens met Loppem. Dubbelhuis in rode, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Monumentale schuur met geïncorporeerde stalling. Zomerkeuken in gele baksteen onder breed, geknikt zadeldak.


ID: 209352 | Bouwkundig element

Hoeve Kronehof

Kronestraat 31 (Zedelgem)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Toegankelijk via een asfaltweg en smeedijzeren hekken.


ID: 209395 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Sint-Laurentiusstraat 29 (Zedelgem)
Dubbelhuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Volgens kadastergegevens en zie ankers in de linkerzijgevel met jaartal, in "1893" opgetrokken op de plaats van een ouder pand.


ID: 209397 | Bouwkundig element

Arbeiderswoning

Sint-Laurentiusstraat 51 (Zedelgem)
Halfvrijstaand, laag arbeidershuisje met voortuintje, volgens kadastergegevens daterend van circa 1908. Dubbelhuis onder zadeldak (mechanische pannen), witbeschilderde, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen) en boven een omlopende grijsbepleisterde plint. Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met bewaard schrijnwerk met grote roedeverdeling. Laag bijgebouw onder pannen zadeldak achteraan dateert eveneens van 1908.


ID: 209301 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Brugsestraat 153 (Zedelgem)
Achterin gelegen voormalige en gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen. De bebouwing gaat terug tot voor de opmaak van het primitief kadasterplan van circa 1830. Woonhuis, laag roodbakstenen (vernieuwd parement) huis onder zadeldak. Bijgebouw ten noordwesten van het woonhuis, wellicht oorspronkelijk een zomerkeuken. Rode baksteenbouw onder hoog, half schilddak en stal onder lessenaarsdak tegen de achtergevel.


ID: 209333 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hollevoordestraat 3 (Zedelgem)
Aan de straat gelegen hoeve met losse bestanddelen. Volgens De Flou vermeld in 1713. Staat op de Ferrariskaart (1770-1778) met vermelding "Cense Stegelgoet" en is afgebeeld met een boomgaard in een omhaagd perceel.


ID: 209329 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Groenestraat 104 (Zedelgem)
Rond een begraasd erf, gelegen langs een bocht van de Groenestraat en op de hoek met de Lindestraat. Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied. De site staat opgetekend op de Ferrariskaart (1770-1778). Het huidige boerenhuis met geïncorporeerde stalling (nu garage) kan in kern teruggaan tot voor de opmaak van de kadastrale kaart (1808-1810). De stalling ten westen dateert allicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Dwars op de straat gelegen boerenhuis in witbeschilderde, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen). Kleine stalling in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Schuurstalvolume onder zadeldak (Vlaamse pannen en golfplaten).


ID: 209351 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kronestraat 30 (Zedelgem)
Hoeve aan de straat gelegen. Het met gras begroeide erf paalt ten noorden aan de Zabbeek.


ID: 209401 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Sint-Laurentiusstraat 24 (Zedelgem)
Halfvrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak met dakschild (zwarte, mechanische pannen). Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat hier bebouwing, op een kadastrale kaart (1808-1810) en op het primitief kadasterplan (circa 1830) ziet men identieke opstelling op de plaats van de huidige nrs. 20-24, namelijk een woonhuis aan de straatkant en een achterin gelegen landgebouw. In 1840 registreert het kadaster een vervanging van het woonhuis door drie aaneengesloten wooneenheden (samen met het huidige nrs. 20-22). Nr. 24 heeft als enige van de drie huizen het oorspronkelijke dak en kordon behouden. Twee landgebouwen worden achteraan opgetrokken, respectievelijk vóór 1879 en 1908. Circa 1938 registreert het kadaster een uitbreiding achteraan het woonhuis. De cementering van de voorgevel, versierd met geometrische motieven, dateert wellicht uit deze periode. Eenvoudige, rechthoekige muuropeningen.


ID: 209314 | Bouwkundig element

Hoeve d'Hooghe Schuere

Faliestraat 2 (Zedelgem)
Hoeve, gelegen op een spie-vormig perceel tussen de Kronestraat en de Faliestraat. Staat vermeld staat in de ommeloper van 1674. De vroegste afbeelding vinden op een kaart van 1761. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) staan woonhuis, schuur en bakoven gegroepeerd rond het erf. oeve met losse bestanddelen rond een onverhard erf. Verankerde, bakstenen gebouwen met 19de-eeuws uitzicht onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen). Woonhuis met bloktandfries onder de dakgoot en segmentboogvormige muuropeningen, beluikte vensters. Schuurstalvolume langs de Kronestraat.