1714 resultaten


ID: 34863 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Waggebrug 5 (Aalter)
Voormalige hoeve met boomgaard, afgesloten door brede gracht en ijzeren hek met zonnemotief tussen betonnen pijlertjes met de schildjes van het kasteel; naar verluidt opklimmend tot circa 1740.


ID: 34871 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Zwagershullestraat 20 (Aalter)
Woonhuis ingeplant ten westen van de omhaagde boomgaard. Naar verluidt vakwerkbouw met gecementeerde gevel op bakstenen plint onder overkragend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).


ID: 135080 | Landschappelijk geheel

Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. De Wijngaardberg is wellicht de meest gave berg. Markante terreinovergangen, droogdalen of ‘grebben’ en taluds kenmerken het gebied. De Wijngaardberg telt ook talrijke holle wegen die als landschapselement in de gehele zuidelijke leemstreek geregeld voorkomen. Op de uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen vormen zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.


ID: 213140 | Bouwkundig element

Hoeve van circa 1914

Binneweg 68 (Aarschot)
Hoeve, kadastraal geregistreerd in 1914.


ID: 200260 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Speelhoven met tuinen en boomgaard

Haterbeekstraat 88-90 (Aarschot)
Voormalige hoeve van de heren van Speelhoven, afstammelingen van het huis van Aarschot. De herenhoeve uit de 16de-17de eeuw en vergrotingen uit de 19de eeuw met binnenplaats, tuin en boomgaard van circa 1,5 hectare werd omringd door een trapeziumvormige ringgracht. De site is nagenoeg onveranderd sinds de 18de eeuw; monumentale perelaar.


ID: 31639 | Bouwkundig element

Hoeve

Bulsstraat 85 (Alken)
De oorspronkelijke, langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 31653 | Bouwkundig element

Sint-Joriskapel

Hemelsveldstraat zonder nummer (Alken)
De quarta-capella van het Heilig Kruis en Sint-Joris was een filiaal van de Sint-Aldegondiskerk, reeds vermeld in de 17de eeuw. Het begevingsrecht was in handen van het kapittel van Huy.


ID: 31681 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Lindestraat 149 (Alken)
Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf.


ID: 134255 | Landschappelijk element

Parkje bij het landhuis Groot Peeteren

Rechtstraat 61 (Alken)
Parkje in landschappelijke stijl gekadastreerd in 1899, bij de bouw van de neo-traditionele woning met koetshuis. Gemengd moes- en bloementuintje bij het dienstgebouw en recente tuin bij de als woning herbestemde paardenstal.


ID: 31719 | Bouwkundig element

Hoeve De Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.