2802 resultaten


ID: 130418 | Landschappelijk element

Drie gekandelaarde linden bij wegkruis Vijf Ringen

Sterrewijk zonder nummer, Vijfringenstraat zonder nummer (Aalter)
Drie gekandelaarde lindebomen schragen het wegkruis Vijf Ringen dat werd opgericht om de parochiegrens te markeren. Deze vorm van kandelaren is een oude snoeivorm waar bij alle zijtakken periodiek werden gesnoeid. Deze traditionele snoei staat gekend omwille van het gebruik voor loofvoedering en het oogsten van brandhout. In Engeland wordt deze oude snoeitechniek “shredding” genoemd.


ID: 300304 | Landschappelijk element

Drie schermlinden bij herberg

Veldstraat 31 (Aalter)
De drie schermlinden zijn aangeplant ten zuiden van de gevel van de voormalige herberg "De Drie Linden". Het schuin ingeplant gebouw van zeven traveeën is tot de 18de eeuw opklimmend. Mogelijk dateren de leilinden eveneens uit de 18de eeuw.


ID: 134450 | Landschappelijk element

Tuin van de villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)
Overblijfsel van tuin rond een in 1887 gebouwde en achteraf sterk verbouwde villa, oorspronkelijk 1,5 hectare; restanten van de oorspronkelijke beplanting (meidoornhaag, monumentale bruine beuk).


ID: 200260 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Speelhoven met tuinen en boomgaard

Haterbeekstraat 88-90 (Aarschot)
Voormalige hoeve van de heren van Speelhoven, afstammelingen van het huis van Aarschot. De herenhoeve uit de 16de-17de eeuw en vergrotingen uit de 19de eeuw met binnenplaats, tuin en boomgaard van circa 1,5 hectare werd omringd door een trapeziumvormige ringgracht. De site is nagenoeg onveranderd sinds de 18de eeuw; monumentale perelaar.


ID: 41459 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)
Pastorie uit 1791 met pastorietuin van 46 are bij de Sint-Pietersparochie. In de tuin bevinden zich sporen van de oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...). De met de voorgevel naar de Langdorpsesteenweg gerichte pastorie ligt momenteel vlak naast de kerk, ter hoogte van de westingang. Een gekasseid voortuintje afgesloten met lage, getrapt uitgewerkte muur vervangt een op de Poppkaart (circa 1860) nog voorgesteld en inmiddels verdwenen poortgebouw en koetshuis.


ID: 214109 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw van Hallekapel

Leuvensesteenweg zonder nummer (Aarschot)
Kleine 19de-eeuwse kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle, gelegen onderaan de Eikelberg op de hoek met de Wipstraat.


ID: 130808 | Landschappelijk element

Dopjesboom

Processieweg (Aarschot)
Het gaat om een circa 26 meter hoge Amerikaanse eik (Quercus rubra) met een stamomtrek van 5,02 meter (op 1,50 meter boven het maaiveld) en een kroondiameter van 24 meter.


ID: 132505 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van es bij gewezen abdijvijvers

Aalsterse Dreef zonder nummer (Affligem)
Een zware struik van gewone es werd als hakhout gehouden bij de gewezen abdijvijvers van de abdij van Affligem. Deze zware hakhoutstoof met een omtrek van 750 cm is hoogstwaarschijnlijk nog een relict uit de oeverversterking.


ID: 130357 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schermlinden bij Lindenhove

Bellestraat 57 (Affligem)
Twee lindes beschermen de hoeve aan de westzijde tevens straatzijde tegen weer en wind. De bomen staan derwijze georiënteerd bij de westgevels, dat ze in de zomer als zonnescherm functioneren en ze de gebouwen met hun loverdak voorzien van schaduw en koelte. Ook beschermen ze het dak en de dakbedekking tegen stormwind en -regen uit het zuidwesten.


ID: 132506 | Landschappelijk element

Knothaagbeuk als schermboom bij verdwenen hoeve

Bosstraat 57 (Affligem)
De knothaagbeuk is geplant bij de zuidwestgevel van een inmiddels verdwenen hoevetje. Vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris (circa 1775) is hier bewoning weergegeven op dit woonkavel. In recente tijden werd het hoevetje vervangen door een nieuwe woning. De schermboom bleef als getuige van een vervlogen verleden.