Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

303 resultaten


ID: 34605 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Eendekooi 18 (Aalter)
Omhaagde hoeve met losse bestanddelen gelegen in de straatbocht aan de bosrand; het hek wordt geflankeerd door linden, aan rechter boom, houten kapelletje. Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de eeuw. Aan de straat, bakhuis met bewaarde oven.


ID: 34912 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en staakkapel

Heirstraat 97 (Aalter)
Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden, boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw en vernieuwde aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.


ID: 211257 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Westvoordestraat 33 (Aalter)
Omhaagde hoeve met losse bestanddelen, woonhuis volgens kadasterarchief gebouwd in 1905, in 1941 bijgebouwde dienstgebouwtjes. In de zuidelijke hoek van het met gras begroeid voorerf, boom met Mariakapelletje.


ID: 305088 | Bouwkundig element

Grapheusstraat

Grapheusstraat 3-17, 18-53, 55-85 (Antwerpen)
De Grapheusstraat verbindt over een strak noordwest-zuidoost tracé het Cogelsplein met de Parkweg die het Provinciaal Domein Rivierenhof doorsnijdt. De straat ligt op de oude oostelijke oeverwal van de Schijn en behoort tot de oudste straten van Deurne-Dorp. Tussen de bescheiden rijwoningen, die sterk variëren in bouwperiode en stijl, zijn enkele houten servitudewoningen bewaard.


ID: 102307 | Bouwkundig element

Koraalplaats

Koraalplaats 1-28, 29 (Antwerpen)
De als stadsgezicht beschermde Koraalplaats vormt binnen het tussen de Schijn en het Rivierenhof gelegen historische stegenpatroon van Deurne-Dorp zuidwaarts van de Turnhoutsebaan, het jongste tracé. De toegang tot de steeg wordt gekenmerkt door stenen huisjes met een minstens tot de vroege 19de eeuw opklimmende kern, in de jaren 1970 omgevormd tot Volksmuseum Turninum. Tussen de bescheiden arbeiderswoningen, die sterk variëren in bouwperiode en stijl, is nog één houten servitudewoning bewaard.


ID: 81715 | Bouwkundig element

Boomkapelletje

Bergstraat 2 (Anzegem)
Boom met houten beglaasd kapelletje met opschrift "AVE MARIA".


ID: 81616 | Bouwkundig element

Molenaarswoning en Stampkotmolen

Kasterstraat 6 (Anzegem)
Voormalige molenaarshoeve, reeds aangegeven met molen op de Ferrariskaart (1770-1778 ), waarvan enkel nog het oude boerenhuis aan de westzijde van het erf bewaard is. Ten noorden, nu afgescheiden door een weg, bevindt zich het rond bakstenen torenkot van de voormalige oliewindmolen, wellicht rond 1770 opgetrokken. Deze molen wordt voor het eerst vermeld in 1572.


ID: 81635 | Bouwkundig element

Goed te Corbie

Varentstraat 27 (Anzegem)
De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid en was in het bezit van de abdij van Corbie, heren van Kaster. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1200. Volledig omwalde hoeve met semigesloten opstelling rond deels gekasseid erf. Brede omwalling aangeduid door populieren, waarvan één gelegen aan de erfoprit gemarkeerd wordt door houten kapelletje met heiligenbeeld. Lange gekasseide erfoprit aan het erf gemarkeerd door ijzeren hek. Ten noordwesten van de hoeve, buiten de omwalling, staakkapelletje met Christus aan het kruis en omgeven door ijzeren hek tussen gerotseerde pijlers.


ID: 207452 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Beverensestraat 11 (Ardooie)
Burgerwoning, gebouwd in 1913 voor Pieter Lestaeghe uit Ardooie. Gevelkapelletje opgericht na de bevrijding in 1944, oorspronkelijk in een nis opgesmukt met Oosterse tapijten. Woonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met souterrain, in gele baksteenbouw onder half gemansardeerd zadeldak in mechanische pannen en eternietleien.


ID: 207476 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Opgaande linde met boomkapel

Brabantstraat (Ardooie)
Linde met driehoekige geschilderde houten boomkapel, op het kruispunt van de Brabantstraat met de Scharestraat en de Ommegangstraat.