532 resultaten


ID: 35744 | Bouwkundig element

Kasteel Ocket

Aelmeersstraat 5-7 (Destelbergen)
Kasteel vanouds gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de nagenoeg vierkante, brede omgrachting en midden een park dat zich in de 19de eeuw uitstrekte tot aan de Meersstraat waar de paardenstallen, hovenierswoning et cetera personeelswoningen gelegen waren.


ID: 35760 | Bouwkundig element

Kasteel van baron Braun

D'Haenestraat 71 (Destelbergen)
Ruim kasteeldomein gesitueerd op de hoek met de Haagstraat en oostwaarts grenzend aan Wetteren. Midden op het domein zogenaamd "Kasteel Runenborg", ligt een kleiner en ouder kasteeltje, een voormalige omgrachte buitenplaats (nummer 75) met vroegere aanhorigheden (nummer 73 en 77) aan de straat.


ID: 35756 | Bouwkundig element

Kasteel

Damvalleistraat 45 (Destelbergen)
Kasteeltje gebouwd in 1899 in opdracht van A. Havenith binnen de walgrachten van een verdwenen versterkt middeleeuws kasteel, het zogenaamde "Kasteel van Heusden", ook "Kasteel van Heusdongen" genaamd.


ID: 35649 | Bouwkundig element

Buitenplaats Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)
Voormalige buitenplaats zogenaamd "Ter Burcht", vroeger "Ter burst" of mogelijk "Ter hurst"; ook zogenaamd "Kasteel Cardon de Lichtbuer" naar de vroegere eigenaars.


ID: 35655 | Bouwkundig element

Kasteel Ter Ramen

Dendermondesteenweg 399 (Destelbergen)
Achterin gelegen, aanvankelijk enkelvoudig rechthoekig omgrachte buitenplaats ten oosten grenzend aan de toegangsdreef van "Kasteel Te Lande".


ID: 35677 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)
Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels.


ID: 35626 | Bouwkundig element

Landhuis Goed te Sande

Kerkstraat 65 (Destelbergen)
Voormalig "goed te Sande", heden "Kasteel Te Lande". Vermeld in een koopakte van 1532 als "hove ten Sande". Op de kaart van F. Horenbault van 1583 voorgesteld als een enkelvoudig omgrachte site met hofstede.


ID: 35704 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12 (Destelbergen)
Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam "Notax" wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong.


ID: 35719 | Bouwkundig element

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwparochie

Pastorijstraat 17 (Destelbergen)
De pastorie van Destelbergen, omgeven door een deels omgrachte pastorietuin, dateert van 1744. Zij werd onder abt Filips III Standaert gebouwd op kosten de Gentse Sint-Pietersabdij. Kenmerkend is de aanleg van de gebouwen, namelijk in een U-vorm met twee gelijkaardige voormalige koetshuizen die het naar de straat gerichte woonhuis aan weerszij flankeren.


ID: 35729 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Stationsstraat 26 (Destelbergen)
Deels bewaarde voormalige hoeve met losse bestanddelen en walgracht, volgens de kaart van P. Gérard van 1837 zogenaamd "hoeve ter Borrestraate". Zuid- en oostkant van de vroegere enkelvoudige rechthoekige omgrachting bleven bewaard.