532 resultaten


ID: 38123 | Bouwkundig element

Hoeve Kapelanij of Klein Ooidonk

Ooidonkdreef 22-24 (Deinze)
Links van de dreef, achterin gelegen, omgracht goed met ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes. Verharde weg en boomgaard vooraan.


ID: 38122 | Bouwkundig element

Kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 7-9 (Deinze)
In oorsprong vermoedelijk een grote landbouwuitbating met mottestructuur uit de Frankische periode (8ste tot 9de eeuw), Odonck of Hoedonc genaamd, van het Germaanse hoge donk of zandige bodemverhevenheid midden een moerassig gebied. Vermoedelijk sinds de 12de eeuw deel uitmakend van de heerlijkheid van Nevele.


ID: 38075 | Bouwkundig element

Site Kasteel van Astene

Parijsestraat 34, 34A (Deinze)
Voormalig domein van het Kasteel van Astene, thans ontspannings- en vormingsoord zogenaamd "De Ceder" met nieuwe paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het kasteel.


ID: 35512 | Bouwkundig element

Kasteel Ter Wallen

Veldestraat 21-23 (Deinze)
In de 18de eeuw en begin van de 19de eeuw buitenplaats van de heer Coolman, later van J. Mortier. Omgracht goed, gelegen aan de Kale en tegenover het kasteel van Kervyn de Meerendré.


ID: 35516 | Bouwkundig element

Kasteel van Kervyn de Meerendré

Veldestraat 48 (Deinze)
Neoclassicistisch kasteel in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Eind 17de eeuw door Louis Van(den)Hecke, erfachtig ontvanger van de kasselrij van Oudburg, gebouwd lusthuis, op de plaats van een "behuysde stede en brouwerije" (verdwenen in 1680-85).


ID: 35332 | Bouwkundig element

Herenhuis en oudere hofstede

Warandestraat 27 (Deinze)
Alleenstaand herenhuis en oudere hofstede; thans dienstgebouw; gelegen binnen een meerdelige circulaire omgrachting.


ID: 48551 | Bouwkundig element

Burgerhuis 't Kasteeltje Dommer

Karel Eeckhoutstraat 13 (Dendermonde)
Ingeplant in ruime beboomde tuin met vijver en omlopende gracht. Vierdelig ijzeren hek aan de straat.


ID: 84523 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Wakken

Kasteeldreef 9 (Dentergem)
Het kasteel met omgevend park en schandpaal is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998. Het kasteel is pal tegenover de kerk gesitueerd en bevindt zich aan de rand van de dorpskern. Het omliggende park paalt aan de Kraaistraat.


ID: 135241 | Landschappelijk geheel

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.


ID: 135248 | Landschappelijk geheel

Katteneie en Schalieveld

Heusden (Destelbergen), Laarne (Laarne)
De Damvallei is ontstaan toen de Schelde een andere loop koos en het gebied verlandde. In dit laagveenmoeras met vele poelen, blauwgraslanden en moerasbosjes liggen nog talrijke turfputjes. De Maan- en Kolkbeek doorsnijden het gebied en in de beekvalleitjes komen vele knotbomen voor. Op het hogergelegen stuk tussen de valleitjes komt akkerland voor. Ten zuiden van de Damvallei ligt het cultuurlandschap rond de historische hoeven Katteneie en Schalieveld. Rond de 14de-eeuwse pachtboerderij van Katteneie is de ondiepe impressie van de vroegere wal die het erf omringde nog bewaard. Vlakbij loopt de Koewegel als oude kerkwegel over de hogergelegen kouter naar Laarne. De Schalieveldhoeve is een grote hoeve met losse bestanddelen op een ruim, rechthoekig erf omringd door een brede walgracht en deels ook door een populierenrij.