667 resultaten


ID: 133146 | Landschappelijk element

Knoteikenrij

Hasseltsestraat zonder nummer (Bilzen)
Langs een losweg en op de perceelsrand van een akker staat het restant van een oude knoteikenrij. Vier exemplaren zijn overgebleven en ze werden hoog geknot op een hoogte van circa 6 meter. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.


ID: 303263 | Landschappelijk element

Tuinen en park van de landcommanderij Alden Biesen

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De omgeving van de landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning werd sinds minstens de 17de eeuw verfraaid met siertuinen, parken, dreven en hoogstamboomgaarden.


ID: 130990 | Landschappelijk element

Lovergang in Engels park Alden Biesen

Kasteelstraat zonder nummer (Bilzen)
Vanaf het pad langs de kasteelgracht bevind zich in het noordelijk deel van het Engels park een gedegradeerde ‘berceau’ of lovergang. Dit relict is een belangrijke reminiscentie uit de historische parkaanleg, doch is door schaduwdruk sterk uitgedund. De haagbeuken loofgang heeft een lengte van 30 meter en herbergt nog 18 originele individuen die nu als knotboom worden onderhouden. De oorspronkelijke plantafstand in de rij is ongeveer 30 à 40 cm. De zwaar uitgegroeide haagplantsoen is geknot op een hoogte van circa 300 cm.


ID: 133147 | Landschappelijk element

Knoteik als hoekboom

Laarstraat zonder nummer, Vereveldstraat zonder nummer (Bilzen)
De Bliksemboom is een zéér oude knoteik met een stamomtrek van 477 cm. De boom staat als solitair in het midden van het graasland. Door zijn inplanting heeft hij een sterk beeldbepalend voorkomen.


ID: 133149 | Landschappelijk element

Geknotte zwarte populier in holle weg

Leten zonder nummer (Bilzen)
Langs een historische holle weg, die vanuit de Demervallei de steilrand beklimt en die verbinding maakt met Leten en Martenslinde, staat een oude geknotte zwarte populier.


ID: 133145 | Landschappelijk element

Knotes Hoeve de Zon

Zonhoevestraat 1A (Bilzen)
Op het erf van Hoeve De Zon staat een oude knotes. Een kunstmatige gevormde boom die onderhouden wordt door hem periodiek te knotten. Dit leverde brandhout en geriefhout op.


ID: 132525 | Landschappelijk element

Knotpopulier als perceelsrandbeplanting

Broederlozestraat zonder nummer (Boechout)
Langs de weg en als perceelsrandbegroeiing staat een zwaar ontwikkelde knotpopulier met een stamomtrek van bij de 4 meter. De knothoogte bedraagt circa 2 meter en aan de kant van de weide heeft de boom een grote stamcaviteit.


ID: 301337 | Landschappelijk element

Pues Boom

Oude Kassei (Borgloon)
Deze zomerlinde is gelegen op een splitsing van twee holle wegen, waaronder de Romeinse Kassei. De boom wordt op verschillende historische kaarten (vanaf 1745 tot 1930) weergegeven. In de 18de eeuw stond er een kruis of kapel bij de boom, deze is later verdwenen. Volgens de literatuur stond op deze plaats tevens een galg, vandaar ook de benaming "galgeboom". Voor de boom staat nog de onderkant van een zeshoekige steen, mogelijk van deze galg. De hoge ligging van deze plaats, ca. 10m boven de holle wegen, moet een indrukwekkend beeld hebben gegeven. De boom is in zijn huidige toestand volledig hol en bestaat zelfs uit twee afzonderlijke delen welke op zich vrij vitaal zijn.


ID: 132544 | Landschappelijk element

Knotwilgen als perceelsrandbegroeiing

Bornem (Bornem)
Ten noorden van de dorpskern van Bornem ligt een uitgestrekt weilandgebied doorsneden door de spoorlijn en de N60. De perceelsgrenzen van de weilanden worden gemarkeerd door rijen knotwilgen.


ID: 132560 | Landschappelijk element

Knotbomenrij als perceelsafsluiting

Barelstraat zonder nummer (Bornem)
Een smalle strook grasland wordt langs drie zijden begrensd door een lage rij knotwilgen. De bomenrij markeert de perceelsgrens en wordt verder aangevuld met hakhout.