Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 8996 | Bouwkundig element

Hof van Roeselaer

Mutsaardstraat 21 (Herzele)
Voormalig bezit van de abdij van Ninove. Semigesloten hoeve waarvan de bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd zijn rondom een rechthoekig gekasseid erf.


ID: 80534 | Bouwkundig element

Hengelhoef

Hengelhoefdreef 4 (Houthalen-Helchteren)
Kasteel van 1903, gelegen in een Engelse landschapstuin met oude bomen. Hoevegebouwen van één à anderhalve bouwlaag uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 80541 | Bouwkundig element

Abdijhoeve

Kelchterhoefstraat 7 (Houthalen-Helchteren)
Kelchterhoef, gelegen ten zuidoosten van de Meulebeek. De naam is een samenstelling van Calechtre en hova.


ID: 13246 | Bouwkundig element

Abdijhoeve De Greef

De Greef 1-3 (Kalmthout)
Het huidige gebouwencomplex werd grotendeels opgetrokken onder leiding van Godefridus Hermans in de periode circa 1775.


ID: 13248 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Het Hof

Driehoekstraat 27 (Kalmthout)
Voormalige abdijhoeve waarvan de inplanting opklimt tot de 13de - 14de eeuw, met woonstalhuis, schuur, wagenhuis en bakhuisjes rondom verhard erf met waterput.


ID: 135164 | Landschappelijk geheel

Duin-polderovergang Ten Bogaerde

Koksijde (Koksijde), Veurne (Veurne)
Duin-polderovergang Ten Bogaerde omvat de bodemkundige grens en de graduele overgang tussen het duinfront en de polders. Door het actief stuiven van de duinen wordt achter dit front een zeer laag gelegen duinpanne gevormd. De percelen tussen het Langgeleed en de duinen vertonen microreliëf dat waarschijnlijk te wijten is aan de ontginning van zandige klei voor bakstenen. In de polders zorgt een netwerk van grachten voor de afwatering van dit zeer laag gelegen gebied naar het Langgeleed. De schoolhoeve Ten Bogaerde is in oorsprong een middeleeuwse abdijhoeve van Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen in Koksijde die het gebied ontgonnen hebben.


ID: 16513 | Bouwkundig element

Hoeve Ammanswalle

Ammanswallestraat 20A (Koksijde)
Voormalige uithoeve van de Duinenabdij te Koksijde. Heden nog grotendeels van een met wilgen omzoomde wal voorziene, hoeve met losse bestanddelen waarvan de schikking nog grosso modo bewaard. Verankerde, witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken rondom een gemacadamiseerd erf, bereikbaar via een inrijpoort. Witgekalkte, bakstenen hekpijlers waarvan bovendeel dienstig als duiventil, aan weerszijden verstevigd met (sterk aangepaste) steunberen. Boerenhuis, in kern opklimmend tot de 13de eeuw.


ID: 16300 | Bouwkundig element

Hoeve Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10, 12A (Koksijde)
Vermoedelijk ontstaan in het tweede kwart van de 12de eeuw, ten tijde van Robrecht van Brugge. Heden nog grotendeels omwalde hoeve, bereikbaar via verharde oprit en walbrug met toegangspoort. Ommuurd, grotendeels met gras begroeid, quasi rechthoekig erf met centrale drenkplaats, waarrond gebouwen: ten noorden, monumentale schuur; ten oosten, stallen en toegangspoort; ten zuiden, kerkgebouw en abtswoning; achterliggende boomgaard.


ID: 43354 | Bouwkundig element

Abdijsite van Kortenberg

Abdijdreef 14, 18-19, 20-22, Minneveldstraat 20-22, 34, 42-44, 44B (Kortenberg)
Grotendeels binnen haar oorspronkelijke ommuring en omgrachting bewaarde voormalige benedictinessenabdij van 1222-1797, waarvan verspreid over de site substantiële relicten van de 17de- en 18de-eeuwse abdijgebouwen bewaard bleven.


ID: 75160 | Bouwkundig element

Dwarsschuur met aansluitend wagenhuis

Cisterciënzerplein (Kortrijk)
Langgestrekt schuurvolume met 17de-eeuwse dwarsschuur en aansluitend wagenhuis uit de vroege 19de eeuw. De schuur maakte deel uit van een abdijhoeve van de Kortrijkse Groeningeabdij. Bij de sloop van de hoeve (begin jaren 1970) werden het hoeve-erf, de resterende walgracht, een deel van de gekasseide erfoprit met bakstenen hekpijlers en het imposante schuurvolume behouden. Erfoprit gemarkeerd door twee bakstenen pijlers, waarvan één met heiligennis afgesloten door hekwerk met Maria-monogram.