361 resultaten


ID: 10828 | Bouwkundig element

Windmolen Westmolengeest

Zandvlietsesteenweg zonder nummer (Antwerpen)
De korenwindmolen Westmolengeest of Buitenmolen, één van de twee resterende in de Antwerpse Noordpolders, is een stenen bovenkruier (stellingmolen) van 1822.


ID: 135393 | Landschappelijk geheel

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.


ID: 135158 | Landschappelijk geheel

Tiegemberg met Sint-Arnolduspark, Hellebos en omgeving

Ingooigem, Tiegem (Anzegem)
Deze ankerplaats omvat een deel van de kamlijn van het Schelde-Leie-interfluvium met de Tiegemberg, het Sint-Arnolduspark en het Hellebos en omgevend landbouwgebied. Langs de hellingen zijn heel wat dalhoofden en bronnen aanwezig. De dalhoofden zijn sterk ingesneden en hebben taluds langs de valleigrenzen. Vaak liggen de valleien onder weiland met perceelsrandbegroeiing (zoals knotbomen en opgaande bomen) of onder loofbos. De loofbossen herbergen een rijke voorjaarsflora.


ID: 81535 | Bouwkundig element

Hoeve en molen De Jonggezellenmolen van Yvegem

Heirbaan 2 (Anzegem)
Molenromp van de Jonggezellenmolen van Yvegem, gebouwd in 1848 als een stenen windmolen van het type grondzeiler, horend bij een hoeve met 19de-eeuws uitzicht.


ID: 81616 | Bouwkundig element

Hoeve en Stampkotmolen

Kasterstraat 6, zonder nummer (Anzegem)
Historische hoeve, waarvan de site met molen reeds aangegeven staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Heden, losse verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom deels gekasseid erf. Erftoegang gemarkeerd door ijzeren hek. Ten westen boerenhuis, ten noorden stalvleugel, ten oosten schuur en ten zuiden nieuw woonhuis.


ID: 81456 | Bouwkundig element

Landergemmolen

Landergemstraat zonder nummer (Anzegem)
De Landergemmolen of Vanoottegemsmolen is een houten windmolen die reeds in 1418 vermeld wordt als een staakmolen voor het malen van graan, maar werd heropgericht in het begin van de 17de eeuw. In 1780 of 1781 wordt de molen grotendeels vernieuwd en krijgt hij zijn huidig uitzicht. Ten westen van de molen ligt de hoeve met aangepast woonhuis en ten noordoosten vermoedelijk voormalige molenaarswoning.


ID: 81670 | Bouwkundig element

Bergmolen

Meuleberg zonder nummer (Anzegem)
De Berg- of Stampersmolen is een witgeschilderde bakstenen grondzeiler en kwam er ter vervanging van een houten standaardmolen van 1735. Petrus Verriest liet in 1880 deze stenen windmolen bouwen op de Tiegemberg. De molen staat op een heuvelrug in een oorspronkelijk weids molenlandschap dat thans aan één zijde beboomd is.


ID: 208250 | Bouwkundig element

Torenkot van de Platsemolen

Molenstraat zonder nummer (Ardooie)
Restant van het torenkot van de Platsemolen in donkerrode baksteenbouw op aarden molenwal in een weide. Het torenkot werd vermoedelijk opgetrokken in het laatste kwart van de 18de eeuw, waarbij mogelijk materialen gerecupereerd werden van een oude rosmolen.


ID: 200647 | Bouwkundig element

Site Rysselendemolen

Pittemsestraat 62 (Ardooie)
De Rijsselendemolen is een bakstenen bergmolen met de functie van korenwindmolen, opgericht in 1855 met recuperatiematerialen van de 18de-eeuwse houten staakmolen op dezelfde locatie. Ten noordwesten van de molen staat een houten poortgebouwtje onder zadeldakje, gereconstrueerd met recuperatiematerialen van elders. Ten zuidwesten van de molen bevindt zich een vakwerkbouwsel, naar verluidt gereconstrueerd met recuperatiematerialen van een ontmantelde wagenschuur uit Hondschoote.


ID: 75493 | Bouwkundig element

Toremansmolen

Wampenberg 21 (Arendonk)
De Toremansmolen is een in 1809 opgerichte koren- en oliemolen van het type achtkante houten bovenkruier met een in de kelder ingerichte oliemolen van 1859. Omwille van zijn specifieke vorm wordt de molen ook "koffiepotmolen" genoemd.