Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

653 resultaten


ID: 38820 | Bouwkundig element

Hoeve Ankerhof

Eksterenberg 1, Fooststraat 3 (Affligem)
Wegens verwoesting door Franse legers volledig wederopgebouwd in 1702, en naderhand gemoderniseerd. Gebouwencomplex met 18de-eeuwse kern, doch hoofdzakelijk daterend uit de 19de en 20ste eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.


ID: 306902 | Bouwkundig element

Brouwerijtoren Ankerhof

Fooststraat 8 (Affligem)
Brouwerijtoren van brouwerij het Ankerhof, in 1934 gebouwd bij de uitbreiding van de historische brouwerij aan de overkant van de straat.


ID: 31712 | Bouwkundig element

Brouwerij van Alken

Stationsstraat 2 (Alken)
In 1881 begon Boes een brouwerij op deze plaats. De N.V. Brouwerij van Alken werd in 1923 gesticht door E. Boes, eigenaar van de brouwerij Boes, en J. Indekeu van Meeuwen.


ID: 135143 | Landschappelijk geheel

Omgeving Alveringem, Sint-Rijkers en Lovaart nabij Fortem

Alveringem (Alveringem), Lo, Pollinkhove (Lo-Reninge)
Dit gebied omvat het agrarisch gebied ten zuiden van Alveringem. De oostelijke grens wordt gevormd door de Lovaart, vermoedelijk in de 12de eeuw gegraven in een zijvertakking van de Ijzer die een verbinding vormde tussen de bovenloop van de Ijzer en Veurne en aanleiding gaf tot het ontstaan van Fortem als vaartgehucht. De percelen tussen de Lovaart en de steilrand naar het plateau toe liggen veelal onder graslandgebruik. In de valleien treft men soms weilanden aan. Het overige landbouwgebied land is overwegend in gebruik als akkerland. Het landschap is nog vrij kleinschalig met veel landelijke bewoning, kleine onregelmatige percelen en oude wegenpatronen. Verspreid over het plateau liggen nog talrijke archeologische resten van verdwenen hoeves en kastelen, alsook van de voormalige kerk en pastorie van het gehucht Sint-Rijkers.


ID: 135146 | Landschappelijk geheel

IJzervallei tussen Roesbrugge-Haringe en Elzendamme en de vallei van de Poperingevaart

Beveren, Hoogstade, Stavele (Alveringem), Roesbrugge-Haringe (Poperinge), Oostvleteren, Westvleteren (Vleteren)
Dit gebied wordt gestructureerd door de valleien van de Ijzer en de Poperingevaart. De Ijzer kent stroomopwaarts van Elzendamme een natuurlijk meanderend verloop in een diep ingesneden vallei. Door hun lage ligging zijn de aangrenzende gronden bij deze waterlopen zeer vochtig en kunnen ze bijna enkel als grasland gebruikt worden. Deze graslanden zijn door overstromingen, door hun historisch permanente karakter en door het hooilandbeheer floristisch en (avi)faunistisch zeer waardevol. De hoeves zich buiten de vallei, soms vlakbij de rand, en zijn omgeven door akkerland op deze drogere gronden. De kerken van Westvleteren, Beveren, Roesbrugge-Haringe en Stavele (in mindere mate) bevinden zich net boven de valleirand. Elzendamme zelf was dankzij haar gunstige ligging bij de samenvloeiing van Ijzer en Poperingevaart tijdens de middeleeuwen en later een bloeiende nederzetting.


ID: 15873 | Bouwkundig element

Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker

Bergenstraat 4 (Alveringem)
Voormalig mouterij- en brouwerijcomplex "Het Anker"; "N.V. Feys", "Malterie Feys-Callewaert" volgens opschriften. Familiebedrijf gesticht in 1890 en gegroeid uit een zoutziederij die bestaan heeft tot begin 20ste eeuw. Vanaf circa 1906 neemt ook de mouterij een belangrijke plaats in. Achterliggende, ronde fabrieksschoorsteen. Gekasseid straatje.


ID: 16454 | Bouwkundig element

Brouwerij In den Zwarte Leeuw

Beverenstraat (Alveringem)
Voormalig brouwerij "In den Zwarte Leeuw"; buiten werking sedert 1941, thans drankenopslagplaats. Witbeschilderde bakstenen constructies van één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw; geschikt rondom gebetonneerde binnenplaats met toegang naar straat; hek aan straatzijde. Links, aanleunend wagenhuis en stal. Oostelijke koerzijde: deels versteende dwarsschuur.


ID: 15825 | Bouwkundig element

Brouwerij-mouterij De Snoek

Fortem 39-40 (Alveringem)
Brouwerij, bestaande uit een imposant, grootschalig herenhuis met links en rechts zijvleugel, een gekasseid binnenplein en achterliggende industriële gebouwen. Zichtbepalend vanaf Fortembrug.


ID: 15894 | Bouwkundig element

Herenhuis en brouwerij

Hondschootestraat 3 (Alveringem)
Herenhuis met achterliggend voormalig 20ste-eeuws brouwerijcomplex. Dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Huidig uitzicht uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, doch teruggaand op oude kern van 1782.


ID: 15974 | Bouwkundig element

Brouwerij

Hoogstadestraat 58 (Alveringem)
Brouwerij, bestaande uit een woonhuis en L-vormig opgestelde industriële gebouwen rondom een grotendeels gekasseide binnenplaats. Woonhuis voorafgegaan door kleine siertuin, afgezet met gecementeerd muurtje. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw.