Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7029 resultaten


ID: 130073 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van taxus

Paulatemstraat 29, Vlaanderdal (Zwalm)
De achtertuin van het huis Paulatemstraat 29 paalt aan Vlaanderdal en is aan de straatzijde afgesloten met een wintergroene taxushaag. Een dichte scheerhaag voorkomt indringing en door haar wintergroen karakter werd inkijken in de tuin voorkomen.


ID: 130087 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van haagbeuk bij boerenarbeidershuis

Paulatemstraat 31 (Zwalm)
Afsluitingshaag horende bij het boerenarbeidershuis gelegen langs de Paulatemstraat. Zeer opvallend is dat de haag bij het toegangshekje in een sierlijke boog is geleid en geschoren. In de haag zijn er inmengingen, al dan niet op natuurlijke wijze ontstaan, van buxus, beuk, haagliguster, vlier en taxus. Door ze jaarlijks te scheren wordt de haag op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelsgrens en is een voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.


ID: 130088 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van taxus bij boerenarbeidershuis

Paulatemstraat 31 (Zwalm)
De achtertuin van het boerenarbeidershuis is aan de noord- en westzijde afgesloten met een wintergroene taxushaag. Een dichte scheerhaag voorkwam indringing en door haar wintergroen karakter ontstond er een microklimaat en een windscherm ter bescherming van de moestuingewassen.


ID: 130085 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van buxus en haagbeuk

Paulatemstraat 36 (Zwalm)
Om zich af te sluiten van de straat is een scheerhaag aanwezig die aan de straatzijde deels bestaat uit wintergroene gewone buxus. Het erf is langs de aanpalende losweg afgesloten met een haagbeukenhaag.


ID: 130069 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn en haagbeuk

Paulatemstraat 5 (Zwalm)
Een gemengde erfafsluitingshaag, in oorsprong bestaande uit meidoorn verrijkt met al dan niet natuurlijke aanrijking van haagbeuk, beuk, liguster, eik en olm. Het betreft hier een zéér oude scheerhaag bedoeld om indringing te voorkomen en om te verhinderen dat de dieren, met name het kleinvee, van op het erf zouden uitbreken.


ID: 130084 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van liguster

Paulatemstraat 56 (Zwalm)
Aan de straatzijde en zuidkant van het erf is er een afsluitingshaag van liguster met al dan niet natuurlijke bijmenging van buxus, hazelaar, beuk, es, vlier, taxus en olm. De haag werd geplant in dicht plantverband om indring te voorkomen.


ID: 130070 | Landschappelijk element

Beeldbepalende opgaande eik als hoekboom

Paulatemstraat 6 (Zwalm)
Een beeldbepalende opgaande eik bovenop een talud met een stamomtrek van ruim meer dan 3 meter, een totale hoogte van 30 meter en een kruindoormeter van 24 meter. De boom is er geplant in de hoek van een eerder complexe kadastrale grenssituatie.


ID: 130078 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn

Paulatemstraat 67/69 (Zwalm)
Over een lengte van circa 100 meter is, langs de Paulatemstraat, het erf afgesloten met een geschoren meidoornhaag. De doornige afsluiting was bedoeld om indringing te voorkomen en werd om die reden potdicht gemaakt door het in elkaar vlechten van de haagplanten en door de gaten te dichten met beschikbare takken en dergelijke. Door haar lengte en door haar originele scheerhoogte is dit landschapselement een representatief voorbeeld.


ID: 130079 | Landschappelijk element

Opgaande zomereikenrij

Paulatemstraat 67/69 (Zwalm)
Parallel met de straat staat, op het erf, een opgaande bomenrij van hoog opgesleunde zomereiken. De rij bestaat uit vier bomen die van ruime plantafstanden zijn voorzien en hierdoor mooi zijn ontwikkeld.


ID: 130077 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn

Paulatemstraat 70 (Zwalm)
Het erf wordt aan de kant van Holstraat afgesloten met een weerhaag. Door het gebruik van meidoorn, in een dicht plantverband, is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een voorbeeld van een scheerhaag dienstig als erfafsluiting.