Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7029 resultaten


ID: 130076 | Landschappelijk element

Okkernoot als hoekboom

Paulatemstraat 72 (Zwalm)
Om de hoek van het kadastrale perceel, tevens de hoek van de Paulatemstraat met de Holstraat, te verzegelen werd een opgaande okkernoot aangeplant.


ID: 130149 | Landschappelijk element

Vier lindenhakhoutstoven op de voormalige Scheldeoever

Peperstraat (Zwalm)
Vier enorme hakhoutstoven langs de straat tegen over Hof ter Schelde, Peperstraat 39. Het zijn restanten uit een lindenrij langs de voormalige oever van de meanderende Schelde die hier rechtgetrokken is rond 1870 en later werd gedempt.


ID: 130150 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van taxus bij moestuin

Peperstraat 13 (Zwalm)
De moestuin op het erf van de hoeve, Peperstraat 13, is aan de noordzijde afgesloten met een wintergroene taxushaag. Een dichte scheerhaag voorkwam indringing en door haar wintergroen karakter ontstond er een microklimaat en een windscherm ter bescherming van de gewassen.


ID: 130151 | Landschappelijk element

Buxus als randpalm in moestuin

Peperstraat 13 (Zwalm)
Buxus als randpalm is nog aanwezig langs het centrale gaanpad in de moestuin, een moestuin die aan de straatzijde is afgesloten met een geschoren taxushaag. Zéér oude moestuinen werden, meestal in vier, plantvakken onderverdeeld om wisselteelt in cycli van vier jaar mogelijk te maken. Alle perken werden afgeboord met buxushaagjes, ook randpalmen genoemd. Wat we hier nog vaststellen is nog een restant uit zo een oude configuratie.


ID: 130286 | Landschappelijk element

Knotlinde als hoek- en grensboom

Rekelberg (Zwalm)
Op het punt waar Steenland op Rekelberg uitkomt staat een oude knotlinde die de grens markeert tussen de gemeenten Rozebeke en Michelbeke. Dergelijke bomen zijn ooit geplant als een soort grenswachter, meestal na herhaalde twisten over de juiste ligging van de grens. Dergelijke bakens waren een hulpmiddel voor de vertegenwoordigers van het wettelijke gezag. De veldwachter wist op deze wijze tot waar hij zijn wettelijke bevoegdheden kon uitvoeren en werden grensconflicten vermeden. De linde heeft een stamomtrek van circa 3,5 meter en is op traditionele wijze gesnoeid als hoge knotboom met een knothoogte van 6 meter.


ID: 301271 | Landschappelijk element

Opgaande eik

Rijkekleie (Zwalm)
Mooi evenwichtig uitgegroeide opgaande zomereik in een recente bosaanplanting. Zijn mooie vorm heeft hij te danken aan zijn solitaire standplaats van weleer.


ID: 130339 | Landschappelijk element

Kaphaag van es met ingeplante afsluitingshaag van meidoorn

Rijkekleie 1-3 (Zwalm)
Het deels verkavelde erf van het Sint-Blasiushof is aan de straatzijde, waar de Rijkekleie een bocht van 90 graden maakt, afgesloten door een 65 meter lange kaphaag. De kaphaag heeft hier een knothoogte van 2,5 meter en is recent voorzien van een scheerhaag van meidoorn. Door haar lengte is ze hier een mooi en representatief voorbeeld van een nog goed onderhouden kaphaag, een landschapselement dat hier in de streek werd geplant in functie van het produceren van brandhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 130337 | Landschappelijk element

Houtkant met opgaande es

Rijkekleie 16 (Zwalm)
Houtkant op een talud langs de Rijkekleie, in hoofdzaak bestaand uit opgaande es met aanvullingen van al dan niet natuurlijke aanrijking van haagbeuk en olm. De beplanting voorkomt verdere erosie van de hoger gelegen gronden, hierdoor is door de jaren heen een talud ontstaan.


ID: 130338 | Landschappelijk element

Geschoren meidoornhaag met relict van essenkaphaag

Rijkekleie 5 (Zwalm)
De erfafsluiting aan de oostzijde van de hoeve bestaat in hoofdzaak uit geschoren meidoorn. Vermoedelijk was dit in oorsprong een kaphaag van es. Deze meidoornhaag is er vermoedelijk gekomen nadat de kaphaag in onbruik is geraakt. In de haag zijn er twee doorgeschoten essen aanwezig en zien we, op verschillende plaatsen, nog de sporen van afgestorven essenstammetjes. De meidoornhaag wordt periodiek onderhouden in twee scheerbeurten, de eerste beurt na 15 juni en de tweede scheerbeurt in september.


ID: 301438 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schaduwlinden

Rozebekeplein 11 (Zwalm)
De gekandelaarde schaduwbomen staat op de grens van de voormalige speelplaats van de lagere school en het vroegere afgesloten deel van de kloostertuin. De Hollandse linden boden schaduw aan de kinderen en markeerden tevens de grens van de speelplaats.