1667 resultaten


ID: 131951 | Landschappelijk element

Opgaande es als hoekboom bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Aan de noordgrens en langs de straatzijde van het erf van een boerenarbeidershuisje wordt het kadastraal perceel gemarkeerd door een opgaande es als hoekboom.


ID: 131952 | Landschappelijk element

Twee welkomstlinden bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Aan beide zijden van de toegang tot het erf staat een opgaande zomerlinden. Het aanplanten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden.


ID: 305809 | Landschappelijk element

Opgaande linde als vredesboom

Ijzeren Hand zonder nummer, Rozestraat zonder nummer (Aalter)
Op het pleintje op de hoek van de Rozestraat en de Ijzeren Hand staat een linde. Op deze locatie is in 1919 een vredesboom aangeplant. De huidige linde is een heraanplanting uit ca. 1930.


ID: 34998 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.


ID: 130192 | Landschappelijk element

Opgaande lindendreef bij Wachterspoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Wachterspoort en gelegen is aan de westzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 60 bomen, er zijn inmiddels 5 bomen verdwenen. Er staan nog 48 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (3 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de oostzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


ID: 130776 | Landschappelijk element

Opgaande lindendreef bij Vijverpoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Vijverpoort en gelegen is aan de oostzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 53 bomen, er zijn inmiddels 17 bomen verdwenen. Er staan nog 27 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (5 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de westzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


ID: 132500 | Landschappelijk element

Opgaande eik als overstaander in middelhoutbos Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
Veel bospercelen in het kasteeldomein van Poeke hebben een goede uitgangssituatie voor traditioneel bosbeheer. Hakhout en middelhout was in de 18de-eeuwse bossen zéér gebruikelijk. Sporen van dit traditioneel bosbeheer zien we hier ondermeer onder de vorm van een individuele opgaande zomereik als onderdeel van een middelhoutbos. Deze kanjer steekt met zijn enorme kruin hoog boven de hakhoutetage uit.


ID: 305792 | Landschappelijk element

Drevenpatroon van zomereik Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Dit drevenpatroon is een nog intact gehouden deel van het meer uitgestrekte 18de-eeuwse complex. Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen is het drevenpatroon gewijzigd of zijn bepaalde dreven ingekort. De bomenrijen zijn aanplant met zomereiken. Het beheersplan voor het kasteeldomein van Poeke beoogt het behoud en herstel van dit waardevolle drevenrestant.


ID: 305793 | Landschappelijk element

Beukenlaantje Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen van het park werd een slingerend beukenlaantje aangelegd dat de verbinding maakt vanuit het park van Poeke naar het dorp van Lotenhulle.


ID: 305796 | Landschappelijk element

Zichtas met bruine beuken kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Vanuit het kasteel is een deel van de noordelijk georiënteerde zichtas aangeplant met bruine beuken, het andere deel van de zichtas verloopt door een landschapstuin. Samen zijn ze het resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen van het kasteeldomein.