62 resultaten


ID: 3923 | Bouwkundig element

Den Bellaert

Blauwmoezelstraat 5 (Antwerpen)
Traditioneel pand met middeleeuwse oorsprong en een structuur uit de 16de eeuw, in 1579 heropgebouwd als refugiehuis van de premonstratenzers.


ID: 5333 | Bouwkundig element

Refugium van de abdij van Tongerlo

Lange Gasthuisstraat 35-37 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele woningen, die in kern minstens opklimmen tot de 17de eeuw, met aanpassingen uit de 18de eeuw. Het linker pand huisvestte van 1535 tot 1699 het refugium van de abdij van Tongerlo. Beide werden samengevoegd, gerestaureerd en verbouwd tot kantoorgebouw in opdracht van de Compagnie d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1941.


ID: 4507 | Bouwkundig element

Bisschoppelijk Paleis

Schoenmarkt 2 (Antwerpen)
Bisschoppelijk Paleis in classicistische stijl uit 1779-1781. Provinciaal Gouvernement van Antwerpen vanaf 1830, met provincieraadzaal door de architect Eugène Gife uit 1878.


ID: 6128 | Bouwkundig element

Den Grooten Sot

Sint-Jacobsmarkt 11 (Antwerpen)
Traditionele koopmanswoning waarvan de oorsprong teruggaat tot de 15de eeuw. Dierick de Moeleneer die de panden in 1548 verwierf, voerde in 1549 belangrijke verbouwings- en uitbreidingswerken uit. Restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Mark Vanhecke, opgeleverd in 1999.


ID: 4675 | Bouwkundig element

Stedelijke Kindertuin 7

Vlasmarkt 26-30 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door Gustave Royers uit 1887, met de toegang tot de vroegere Stedelijke Kindertuin 7. Deze was gevestigd in de 16de-eeuwse "de Oude Munte" op de binnenplaats.


ID: 7757 | Bouwkundig element

Prelaathof, heden klooster van de zusters annonciaden

Wittestraat 116 (Antwerpen)
Aansluitend bij en ingesloten door de recente gebouwen van het Instituut Maria Boodschap, het oude gebouw, opklimmend tot even na 1635, kreeg grosso modo zijn huidige vorm in 1673 en volgende.


ID: 70870 | Bouwkundig element

Refugiehuis van de abdij van Postel

Grauwe Torenwal 3 (Bree)
Refugiehuis van de abdij van Postel. Witgeschilderd, bakstenen gebouw van thans elf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak. In de linkertravee een gevelsteen met het wapen van Cornelius van Boesdonk, de derde prelaat van de abdij van Postel, met zijn initialen CVB en het jaartal 1638.


ID: 82417 | Bouwkundig element

Refugium van de Sint-Andriesabdij

Boeveriestraat 2-4 (Brugge)
Voormalig refugium van de Sint-Andriesabdij, sinds 1972 ingelijfd bij het nieuwe hotel dat een volledig bouwblok inneemt lopend tot aan de Hauwerstraat. Samenstel van lijst-, klok- en trapgevels van verankerde en gewitte baksteen. In 1933-1934 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. D'Helft (Brugge).


ID: 81899 | Bouwkundig element

Godshuis Sint-Trudo

Garenmarkt 23-25 (Brugge)
Groep van twaalf breed- en diephuisjes van twee à acht traveeën en één à twee bouwlagen rondom twee kleine, met mekaar verbonden binnentuinen waarin grasperken en armpompje. Oudste 15de-16de-eeuwse gedeelte aan de straat bestaande uit een poortvleugel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; gemarkeerd door een hoge schoorsteenschacht met rookmonden; rechts drie traveeën, uitgewerkt als diephuis van (nummer 25) met afzonderlijke ingang.


ID: 83218 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

Snaggaardstraat 9-11 (Brugge)
Heden Instituut "Spermalie" voor doven en blinden en Hotelschool, ondergebracht in een complex met aan de Snaggaardstraat de hoofdingang met imposante 18de-eeuwse deuromlijsting die via de kloostergang in verbinding staat met twee 17de-eeuwse huizen waar onder andere het verblijf was van de abdis. Dominerende kapel uit 1614-1634 aan de Snaggaardstraat met achterin liggende kloostergang, eveneens opklimmend tot de 17de eeuw.