Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 153519 | anthracologisch onderzoek


Zoersel (Zoersel)


ID: 1076570 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, archeologische opgravingen

tot
Faliestraat (Zottegem)
De opgraving leverde een beperkt aantal sporen op, maar met grote archeologische waarde. Naast enkel postmiddeleeuwse grachten en kuilen gaat het in hoofdzaak om sporen die wijzen op Romeinse occupatie in de pre-Flavische en Flavische periode. Slechts één gracht kan ouder worden gedateerd en is vermoedelijk aangelegd in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode.


ID: 1075482 | metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek

tot
Kannootdries 44 (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1075573 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Processieweg (Zwevegem)
Vlakdekkend archeologisch onderzoek naar aanleiding van xxx en uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0.