Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1073043 | palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Hovenierstraat (Wervik)
In het plangebied aan de Hovenierstraat te Wervik wordt een verkavelingsproject van 3.049 m² (vijf bouwloten en een nieuwe wegenis) gepland door de initiatiefnemer. De opgravingszone aan Wervik Hovenierstraat werd opgegraven in drie werkputten (Plan 6): WP 1 (594 m²), WP 2 (1.272 m²) en WP 3 (724 m²). In de werkputten zijn in het totaal 361 sporen aangetroffen.


ID: 1071447 | archeobotanisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Wervikstraat (Wervik)
Archeologische prospectie door middel van proefsleuven naar aanleiding van de bouw van een groepswoning met verschillende woongelegenheden.


ID: 1081773 | metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Wervikstraat (Wervik)
Vlakdekkende opgraving van fase 1, volgend op een proefsleuvenonderzoek


ID: 223493 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering


Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Verder natuurwetenschappelijk onderzoek van de ingezamelde monsters van de houtskoolmeilers.


ID: 1075293 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek

tot
Blauwe Paal (Wetteren)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werden een landschappelijk bodemonderzoek, een proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.


ID: 209324 | anthracologisch onderzoek


Wevelgem (Wevelgem)


ID: 1075369 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hemelhofweg (Wevelgem)
Vlakdekkende opgraving gericht op een zone met brandrestengraven.


ID: 1080783 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Breestraat, Rijksweg (Wielsbeke)
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een logistieke zone bestaande uit 3 bedrijfspercelen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1073353 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen


Diepestraat (Wortegem-Petegem)
Naar aanleiding van een RUP Sportterrein en de bouw van een containerpark werd door de archeologische dienst van Solva een opgraving uitgevoerd.


ID: 1075492 | anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Ter looverendreef (Zelzate)
Archeologische opgraving volgend de 'strip and map' methode.