Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 214900 | anthracologisch onderzoek

Onbekend
Onbepaald


ID: 1071461 | anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onbepaald
Archeologische opgraving naar aanleiding van de bouw van enkele nieuwe woonentiteiten in het voormalige klooster en in de kloostertuin.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 211622 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, conservatie, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Merestraat (Aalst)
De opgraving aan de Merestraat gebeurde naar aanleiding van verkaveling.


ID: 1076286 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Nieuwstraat 38 (Aalst)
Na het archeologisch onderzoek werd vooral aardewerk, zaden en vruchten en houtskool onderzocht.


ID: 1071640 | vlakdekkende opgravingen, anthracologisch onderzoek

Onbekend
Siesegemlaan (Aalst)
Archeologische opgraving naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe weg en een crematorium.


ID: 1075350 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Godelievestraat (Aalter)
De herontwikkeling van het terrein gekend als De Weverij in Aalter gebeurt in verschillende fases die samen deel uitmaken van het groter totaalproject. In totaal wordt een nieuwe ontwikkeling gerealiseerd met een oppervlakte van 20.940m². Deze opgraving werd uitgevoerd na diverse archeologische vooronderzoeken. 


ID: 1075405 | houtonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, forensische archeologie, anthracologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Sint-Jozefstraat (Aalter)
Archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Aalter – SintJozefstraat. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is een verkaveling in 120 loten voor woningbouw.


ID: 1074614 | toevalsvondsten, metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Terbekehofdreef 21 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen uit de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aan het licht.