Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1075441 | archeozoölogisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Grote Markt (Ronse)
Het onderzoek kaderde in de realisatie van een nieuwbouw. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca 1770 m², op basis van het vooronderzoek bedroeg de op te graven oppervlakte 1225 m².


ID: 1074008 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Populierstraat (Roosdaal)
Proefsleuven- en natuurwetenschappelijk onderzoek Populierstraat


ID: 1073036 | anthracologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Poekestraat (Ruiselede)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van de vergunningsaanvraag voor nieuwe verkaveling aan de Poekestraat en Krasnikstraat te Ruiselede. De opgraving gebeurde aan de hand van een vlakopgraving waarbij 8 werkputten werden aangelegd voor een totale oppervlakte van 18.440 m2. .


ID: 1074981 | houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen

tot
Laardijk (Schelle)
Naar aanleiding van de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen 5 geselecteerde zones van het lijntraject een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen aan het licht uit de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen.


ID: 1072600 | onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Reepstraat (Sint-Gillis-Waas)
Vlakdekkende opgraving Fase 1.


ID: 1071469 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Dorpsstraat (Stekene)
Vlakdekkende opgraving na prospectie met ingreep in de bodem naar aanleiding van verkaveling.


ID: 1075680 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek


Kriekenlaan (Ternat)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan de Groenstraat in Ternat, waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m² of meer bedraagt, vond een archeologisch vooronderzoek gevolgd door natuurwetenschappelijk onderzoek plaats.


ID: 1072009 | palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Haesendonckstraat (Vilvoorde)
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van 3.475 m². Dit is 83,94% van de te onderzoeken zone.


ID: 1081018 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, archeologische opgravingen

tot
Ter Lindenstraat (Waregem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling. Er werden voor het vlakdekkend archeologisch onderzoek van de sporenopgraving acht werkputten onderzocht met een totale oppervlakte van 10642,3 m². Het waarderend testvakkenonderzoek voor steentijdarcheologie met 20 vakken bevond zich over een zone van 10 op 10 meter. 


ID: 1073054 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hellestraat (Wervik)
De initiatiefnemer plant hier in opdracht van de gemeente Wervik een verkaveling. Er werden 10 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 13.640 m². In totaal werden 1199 spoornummers uitgedeeld.