Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 217972 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Putberg 4 (Asse)
Registratie van verscheidene kuilen en verspreid vondstenmateriaal aangetroffen die werden aangetroffen bij de aanleg van een parking.


ID: 1077037 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, bureauonderzoek, thematische inventarisatie, radiokoolstofdatering

tot
Kerkhove (Avelgem), Zingem (Kruisem), Ename (Oudenaarde)
SOLVA beoogt met het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ een eerste proeve tot microregionaal landschapsonderzoek te realiseren, gekaderd binnen een archeologische context, aan de hand van het synthetiseren van paleo-ecologische informatie en een confrontatie met de archeologische bronnen.


ID: 1076911 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Molenveld (Balen)
Naar aanleiding van de bouw van woningen en appartementen aan het Molenveld te Balen werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1071488 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem), Oostkamp (Oostkamp)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1071489 | micromorfologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeomagnetische datering, anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1075136 | zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Sint-Isidoorstraat (Beerse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Er kwamen sporen uit de metaaltijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aan het licht.


ID: 1076310 | radiokoolstofdatering, onderzoek van gewervelde diersoorten, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Panisdries (Beringen)
Tijdens het onderzoek zijn drie werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1.529 m2.


ID: 1072020 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Alexander Farnèselaan (Beveren)
De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 61205,35 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 11032,83 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.


ID: 1072971 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pauwstraat (Beveren)
Vlakdekkende opgraving op een zone van 1725 m².


ID: 184568 | anthracologisch onderzoek

Onbekend
Bilzen (Bilzen)