Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

536 resultaten


ID: 1082007 | controle van werken, stabiele isotopenonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Begijnhof (Dendermonde)
Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot stedenbouwkundige handelingen en een waardevolle archeologische resten gevonden tijdens het vooronderzoek werd er een vlakdekkende opgraving van 3166 vierkante meter uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek nam de vorm aan van een archeologische opgraving en een werbegeleiding.


ID: 1076599 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Kroonveldlaan (Dendermonde)
Deze opgraving gebeurde naar aanleiding van de realisatie van een geplande OCMW-campus aan de Kroonveldlaan.


ID: 1075408 | archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Molenberg (Dendermonde)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in het kader van de constructie van een nieuwe industriebouw die als sportcentrum zal gebruikt worden, werd eerst een vooronderzoek uitgevoerd, op basis waarvan een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving noodzakelijk bleek.


ID: 1077075 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Oude Vest 150 (Dendermonde)
Nadat het proefputtenonderzoek sporen van historische bebouwing prijsgaf werd op de site van de brandweerkazerne een opgraving opgelegd van een oppervlakte van ca. 1800m².


ID: 1081140 | archeobotanisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Rosstraat 64-66 (Dendermonde)
Ter aanleiding van de uitbreiding van een woonzorgcentrum werd er een vlakdekkende opgraving uitgevoerd.


ID: 1073008 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kapellestraat (Dentergem)
De opdrachtgever plant een verkaveling over een oppervlakte van 2,85 hectare ter hoogte van de Kapellestraat te Dentergem. Er werd gewerkt in 11 verschillende werkputten met een onderzochte oppervlakte van 20904m2.


ID: 1082973 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Rivastraat (Dentergem)


ID: 1075130 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Elsakkerstraat (Dessel)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht vondsten en/of sporen uit de prehistorie, metaaltijden en middeleeuwen aan het licht.


ID: 185391 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Destelbergen (Destelbergen)


ID: 1081239 | anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Nierstraat 11-19, Stationsstraat 17-19, Steenweg 126-132 (Diepenbeek)
Naar aanleiding van de bouw van tunnels en bruggen voor de verschillende overwegen in Diepenbeek, werd er een archeologisch traject gestart.