Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

536 resultaten


ID: 1076356 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Mussenburgstraat (Bree)
Er werd gewerkt in één werkput met een oppervlakte van circa 4.595 m2.


ID: 1077005 | metaaldetectie, controle van werken, archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
't Zand (Brugge)
Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in Brugge. Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage uitgebreid worden. Aangezien het gebied in de historische stadskern van Brugge ligt, is een archeologisch onderzoek nodig.


ID: 188985 | radiokoolstofdatering


Brugge (Brugge)


ID: 1076339 | onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Barrièrestraat 2 (Brugge)
De opdracht bestond uit een vlakdekkende archeologische opgraving met een oppervlakte van 3.500 m².


ID: 1075483 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Gistelse Steenweg 519-527 (Brugge)


ID: 1076991 | proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zagersweg (Brugge)
Op verschillende weides langs de Zagersweg in Koolkerke (Brugge) wordt de nieuwbouw van negenenveertig woningen gepland. Om de impact van deze werken op het archeologisch bodemarchief in kaart te brengen, zijn een bureauonderzoek, enkele controle boringen en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Uit dit vooronderzoek werd geconcludeerd dat het archeologisch erfgoed bedreigt werd door de geplande werken.


ID: 1075525 | dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, archeologische opgravingen

tot
Stakendijke (Damme)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 217441 | radiokoolstofdatering, toevalsvondsten


Koninklijke Baan (De Haan)
Naar aanleiding van munitieruimingswerkzaamheden werd een archeologisch relevante vondst gedaan.


ID: 1082283 | metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Sparrenboslaan (De Haan)
Vlakdekkende opgraving van fase 1


ID: 189256 | radiokoolstofdatering

Onbekend
De Panne (De Panne)