Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

536 resultaten


ID: 1073007 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Beekstraat (Deinze)
Naar aanleiding van een verkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Deze bracht ontginningssporen en een site met walgracht aan het licht.


ID: 1074078 | micromorfologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Filliersdreef (Deinze)
Er zijn in totaal zes werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 9.155 m².


ID: 1075440 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kaaistraat (Deinze)
Het onderzoek kadert in een project waarbij verbouwingswerken aan de scholencampus Sint-Theresia worden gerealiseerd.


ID: 1072997 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Kiekendreef (Deinze)
Naar aanleiding van een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkend onderzoek. Dit bracht een woonerf uit de midden bronstijd-A aan het licht met mogelijke bijgebouwen en enkele mogelijk jongere structuren.


ID: 1073012 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Lange Akkerstraat (Deinze)
Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep bij de verplaatsing van een landbouwbedrijf en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Deze bracht een meerperiodensite aan het licht.


ID: 1073031 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Leernsesteenweg (Deinze)
Aan de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne stond de ontwikkeling van een terrein met een oppervlakte van 3978m² gepland. De plannen omvatten de bouw van zes eengezinswoningen en één meergezinswoning met ondergrondse garage. De opgraving vond plaats in de vorm van een vlakdekkend onderzoek.


ID: 1072004 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Markt 134-136 (Deinze)
Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek (nota ID4506) werd de opgravingzone als een opgraving van een site zonder complexe verticale stratigrafie beschouwd. Tijdens de uitvoer van de opgraving bleek al snel dat de opgraving wel als een opgraving met complexe verticale stratigrafie kon opgevat worden.


ID: 1073057 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Markt 36 (Deinze)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van de afbraak en de bouw van onder meer een nieuw appartementsgebouw op de Markt in Deinze. Er werd 180m² onderzocht waarbij de volledige geadviseerde zone werd beschouwd als ‘werkput 1’ (WP1).


ID: 1782 | radiokoolstofdatering, toevalsvondsten


Appels (Dendermonde)


ID: 21448 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Dendermonde (Dendermonde)