Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 212119 | dendrochronologisch onderzoek

Onbekend
Gent (Gent)


ID: 1074082 | onderzoek van gewervelde diersoorten, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Gentbrugge (Gent)
Het onderzoek gebeurde in het kader van de geplande ontwikkeling van een cohousing op een bosrijk terrein.


ID: 156024 | dendrochronologisch onderzoek


Sint-Denijs-Westrem (Gent)


ID: 156025 | dendrochronologisch onderzoek


Sint-Denijs-Westrem (Gent)


ID: 1077041 | ecologische archeologie, dendrochronologisch onderzoek, thematische inventarisatie, bureauonderzoek

tot
Sint-Denijs-Westrem (Gent)
In de loop van 2019 en 2020 voerde de vzw Archeo The Loop een syntheseonderzoek uit in het kader van een toegekende projectsubsidie door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.


ID: 1076477 | dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, bouwarcheologisch onderzoek


Godshuizenlaan 2 (Gent)
Op grond van waarnemingen, archiefgegevens, inscripties en iconografie werd een uitbreiding van de abdijgebouwen gedateerd. In het kader van een masterthesis aan de Universiteit Gent werkte een studente de vulling van een beerput uit.


ID: 1083569 | landschappelijk bodemonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, houtonderzoek, archeometrie, anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, fysico-chemische analytische methoden, micromorfologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Maaseikstraat (Gent)
De archeologische opgraving kadert binnen de integratie en ontsluiting van het bezoekerscentrum en de restauratie van de kranskapellen van de Sint-Baafskathedraal. Vanuit religieuze en cultuurhistorische overwegingen heeft het opdrachtgevend bestuur ervoor gekozen om het Lam Godsretabel, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, na afronding van de grondige restauratiecampagne een nieuwe bestemming te geven in de huidige Sacramentskapel, d.i. de centrale kranskapel van het hoogkoor. De Villakapel, waar het retabel sinds 1986 opgesteld stond, voldeed niet meer om het werk in optimale condities aan de bezoekers te tonen. Verder wenste het opdrachtgevend bestuur een bezoekerscentrum te realiseren in de crypte, waar bezoekers via moderne audio-visuele middelen geïnformeerd zullen worden over het Lam Godsretabel enerzijds en de kerksite anderzijds.


ID: 1076588 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Nederkouter 28-36 (Gent)
Archeologische opgraving naar aanleiding van een nieuwbouwproject met parkeergarage.


ID: 1076614 | archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Oude Schaapmarkt (Gent)


ID: 1076484 | archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Michielsstraat 13-15 (Gent)
Vlakdekkende archeologische opgraving naar aanleiding van een nieuwbouwproject met ondergrondse parkeergarage.