Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1075304 | radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Herentalsebaan 594 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen van een erf uit de Romeinse tijd aan het licht.


ID: 1072961 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, controle van werken

tot
Keizerstraat 15-19 (Antwerpen)
Naar aanleiding van nieuwbouw met een ondergrondse parkeergarage werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd.


ID: 1074526 | metaaldetectie, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Klapdorp 14-16, Predikerinnenstraat 4-6 (Antwerpen)
In het kader van de ontwikkeling van nieuwe sociale woningen en gezien de locatie in de historische binnenstad met bewoning vanaf de late middeleeuwen en de te verwachten restanten van het 17e-eeuwse kloostercomplex van de Predikerinnen werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1072851 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Kronenburgstraat 7-11 (Antwerpen)
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject met ondergrondse parking werd na de sloop van de bestaande bebouwing een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd. De sloop werd archeologisch begeleid alsook de afgraving van een vervuilde zone.


ID: 1071721 | palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Laar 30 (Antwerpen)
Opgraving naar aanleiding van een stedebouwkundige vergunningsaanvraag.


ID: 1082365 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, materiaalstudie, bouwhistorisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Lange Gasthuisstraat (Antwerpen)
Het archeologisch onderzoek vond plaats tijdens de werken die zijn uitgevoerd in het oude hotel en congrescentrum Elzenveld naar aanleiding van het grootschalig project ‘Botanic Sanctuary Antwerp’.


ID: 1076894 | houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Leuvenstraat 11-31 (Antwerpen)
Naar aanleiding van een groot nieuwbouwproject langs de Leuvenstraat in Antwerpen werd een archeologische opgraving uitgevoerd in de zomer van 2021.


ID: 1081931 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Lindendreef (Antwerpen)
Ter aanleiding van een nieuwbouw voor de universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie van het ZNA Middelheimziekenhuis werd er een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op een gebied van ca. 3884 vierkante meter.


ID: 1075185 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Noordland, Spaansemolenstraat (Antwerpen)
Tijdens de uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Deze bracht relevante resultaten over de dorpsontwikkeling aan het licht.


ID: 1082203 | controle van werken, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Orteliuskaai, Tavernierkaai, Van Meterenkaai (Antwerpen)
Archeologisch onderzoek vond plaats ter hoogte van drie onderzoekszones aan de Scheldekaaien te Antwerpen: ter hoogte van de Tavernierkaai (zone Loodswezen), de Van Meterenkaai (zone Waaslandtunnel) en de Orteliuskaai (zone TS8).