Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 156144 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Ekeren (Antwerpen)


ID: 156148 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Ekeren (Antwerpen)


ID: 156149 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Ekeren (Antwerpen)


ID: 156151 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Ekeren (Antwerpen)


ID: 190987 | houtonderzoek

Onbekend
Ekeren (Antwerpen)


ID: 1074942 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Bloemenveld (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.


ID: 1082834 | archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Boekstraat, Pater De Dekenstraat (Antwerpen)
Vlakdekkende opgraving van een site van ca. 6140 vierkante meter.


ID: 1076928 | metaaldetectie, houtonderzoek, archeologische opgravingen, toevalsvondsten

tot
Brederodestraat 101, Gelijkheidstraat 3 (Antwerpen)
Tijdens de graafwerken voor een nieuw appartementsblok in de Gelijkheidstraat 3 en de Brederodestraat 101 werden bakstenen constructies aangetroffen die gefundeerd waren op een houten fundering.


ID: 1076491 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Eksterlaar (Antwerpen)
Een projectgebied met groot potentieel op vlak van archeologische vondsten, werd in 2015 opgegraven aan de hand van 27 werkputten.


ID: 1075163 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, stratigrafische opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Frans Halsplein 6 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met bodemingreep én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats . Deze bracht sporen van de nieuwste tijd tot de middeleeuwen aan het licht.