Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1073003 | onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Capucienenstraat, Martelarenstraat (Aarschot)
Opgraving naar aanleiding van de renovatie van een historische gevel en de bouw van een nieuw appartementsblok met een handelspand op het gelijkvloers en een ondergrondse parking.  Er werd een oppervlakte van 280m² opgegraven. 


ID: 1074699 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Jozef Tielemansstraat (Aarschot)


ID: 1074634 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Edgard Tinellaan (Aartselaar)
Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aan het licht.


ID: 1076734 | vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Groeningenlei (Aartselaar)
De vlakdekkende opgraving aan de Groeningenlei in Aartselaar werd uitgevoerd naar aanleiding van geplande rioleringswerken in de omgeving.


ID: 1075887 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fotogrammetrisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Halfstraat (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen op.


ID: 1072653 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Boskoopweg (Alken)
De vlakdekkende opgraving is uitgevoerd tussen 6 en 24 november 2017 door VUhbs B.V.  In totaal is 5631 m² open gelegd op vlak 1.


ID: 1073034 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hostede 1 (Alveringem)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van het plan voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone in Alveringem. De toegepaste strategie was een vlakopgraving in werkputten.


ID: 187731 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Antwerpen (Antwerpen)


ID: 190257 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Antwerpen (Antwerpen)


ID: 218209 | houtonderzoek, archeologische opgravingen


Antwerpen (Antwerpen)