Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1074578 | metaaldetectie, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Katelijnevest (Antwerpen)
Een archeologische opgraving werd uitgevoerd naar aanleiding van de restauratie en herbestemming van de beschermde monumenten Handelsbeurs met Schippersbeurs en de oude delen van herenhuis Du Bois, de vernieuwbouw en herbestemming van de panden Lange Leemstraat 20-24 en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage via het pand Sint-Katelijnevest 55. Er werd gewerkt met 8 werkputten.


ID: 1074614 | toevalsvondsten, metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Terbekehofdreef 21 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen uit de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aan het licht.


ID: 1076927 | vlakdekkende opgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Vleminckveld 39-47 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de bouw van een appartement met ondergrondse parking werd een opgraving uitgevoerd ter hoogte van het Vleminckveld 39-47.


ID: 1074636 | houtonderzoek, archiefonderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen, toevalsvondsten

tot
Weerstandlaan 1A (Antwerpen)
Naar aanleiding van graafwerken voor een wadi werden meerdere kuilen met kadavers en huishoudelijk afval gevonden en onderzocht als toevalsvondst.


ID: 1075658 | archeozoölogisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kalkoven, Nieuwstraat (Asse)
Bij graafwerken voor de aanleg van de fundering voor een nieuw appartementsgebouw waren verscheidene archeologisch relevante sporen.


ID: 217762 | archeozoölogisch onderzoek, toevalsvondsten, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek

tot
Kattestraat (Asse)
Archeologische opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.


ID: 1074815 | conservatie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen

tot
Nerviërsstraat 1-3 (Asse)
Tussen donderdag 21 en maandag 25 november 2019 en tussen maandag 2 december 2019 en dinsdag 21 januari 2020 werd door ABO NV respectievelijk een archeologische werfbegeleiding en een opgraving uitgevoerd in het kader van de bouw van een Lidl filiaal.


ID: 1075167 | onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen, toevalsvondsten

tot
Prieelstraat 15 (Asse)
Bij het uitgraven van de fundering van een appartementsgebouw kwamen enkele archeologisch relevante sporen aan het licht.


ID: 217972 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Putberg 4 (Asse)
Registratie van verscheidene kuilen en verspreid vondstenmateriaal aangetroffen die werden aangetroffen bij de aanleg van een parking.


ID: 215557 | palynologisch onderzoek


Assenede (Assenede)