Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1072925 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Opvelpsestraat (Bierbeek)
Archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van een nieuwbouwwijk.


ID: 184566 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Bilzen (Bilzen)


ID: 184567 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Bilzen (Bilzen)


ID: 184568 | anthracologisch onderzoek

Onbekend
Bilzen (Bilzen)


ID: 1073149 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sterappelstraat (Bilzen)
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is besloten om het centrale deel van het plangebied nader te onderzoeken door middel van een archeologische opgraving.


ID: 211663 | palynologisch onderzoek


Uitkerke (Blankenberge)


ID: 211664 | zaden- en vruchtenonderzoek


Uitkerke (Blankenberge)


ID: 1075303 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
De opgraving werd uitgevoerd van 12 augustus tot en met 10 september 2019.


ID: 1076038 | dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In de bijzondere voorwaarden werd een vlakdekkende opgraving opgelegd over de volledige breedte van de wegkoffer ter hoogte van proefsleuven 1 en 2 van het vooronderzoek. Over de volledige oppervlakte van het terrein werden 2, aan elkaar gelinkte, werkputten aangelegd die even breed waren als de geplande breedte van de wegkoffer. In totaal werd een oppervlakte van 4167 m² onderzocht.


ID: 1076414 | materiaalstudie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In totaal werd een oppervlakte van 17 200 m² onderzocht in 6 werkputten.