Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1075369 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hemelhofweg (Wevelgem)
Vlakdekkende opgraving gericht op een zone met brandrestengraven.


ID: 1073049 | radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Westlaan (Wevelgem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag in opdracht van de gemeente Wevelgem. De toegepaste strategie was een archeologische vlakopgraving in 3 werkputten. Op het terrein werden in totaal 32 vondstnummers uitgeschreven, het gaat hier zowel om vondsten als stalen.


ID: 1071439 | archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, dendrochronologisch onderzoek, evaluerend terreinonderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, onderzoek van ongewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Schellebelle (Wichelen)
Archeologische opgravingen in het kader van het Sigmaplan in de zone Wijmeersen 2 van het Sigmaplan.


ID: 1071434 | waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, vlakopgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Wichelen (Wichelen)
Archeologische opgraving in het kader van het Sigmaplan in de 'Bergenmeersen' te Wichelen.


ID: 1080783 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Breestraat, Rijksweg (Wielsbeke)
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een logistieke zone bestaande uit 3 bedrijfspercelen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1073050 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
de Maurissensstraat (Wielsbeke)
De geplande werken binnen het projectgebied, gelegen langs de Maurissenstraat te Wielsbeke, omvatten de verkaveling van het terrein in 22 loten en de aanleg van een interne wegenis. De gebruikte strategie was een archeologische vlakopgraving in 3 werkputten. Er werden tijdens het onderzoek 54 inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal en 104 spoornummers uitgedeeld aan grondsporen.


ID: 1076538 | radiokoolstofdatering, micromorfologisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
de Maurissensstraat (Wielsbeke)
Deze opgraving is deel van een groter projectgebied, dat al in 2014-2015 door Gate is onderzocht. Het plangebied wordt ontwikkeld als bedrijven- en dienstenzone.


ID: 1080917 | vlakdekkende opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Hooiemeersstraat (Wielsbeke)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een nieuwbouwproject.


ID: 1072054 | materiaalstudie, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Splenterbeekstraat (Wielsbeke)
De advieszone voor verder onderzoek omvatte het volledige plangebied met een oppervlakte van ca. 8500m²


ID: 1072874 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeologische opgravingen

tot
Heindonk (Willebroek)
Archeologische opgraving van een steentijdsite in het kader van het Sigmaplan.