Collectief

Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst

ID
10832
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10832

Beschrijving

De Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst (SMGWA) – in de volksmond ‘Maatschappij Moyersoen’ – werd 28 december 1920 gesticht door advocaat Romain Moyersoen die als katholiek volksvertegenwoordiger reeds voor de Eerste Wereldoorlog één van de voorvechters was van sociale huisvesting. Tijdens het interbellum en de naoorlogse periode was hij (onder andere als minister) betrokken bij de oprichting van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW) en bij het instellen van overheidssubsidies voor de aankoop van een eigen woning (Wet Moyersoen uit 1922 en Wet De Taeye uit 1948). De SMGWA werd gesteund door het stadsbestuur en door verschillende lokale industriëlen en prominenten. Ze gaf de voorkeur aan grote gezinnen (drie of meer kinderen) en – in navolging van de visie van Romain Moyersoen – trachtte ze zoveel mogelijk huizen te verkopen om nieuwbouw te financieren. Romain Moyersoen’s zoon Ludovic die hem in 1967 opvolgde als voorzitter van de SMGWA, zette ook als volksvertegenwoordiger en minister zijn vaders politiek inzake sociale huisvesting verder. In 1991 veranderde de naam in Samenwerkende Maatschappij voor Huisvesting Gewest Aalst en twee jaar later in CV voor Huisvesting Gewest Aalst. Opvallend is dat de maatschappij enkel private aandeelhouders heeft (meer dan de helft van de aandelen zijn in handen van vier natuurlijke personen). De maatschappij realiseerde tot 2015 zo’n 1.826 wooneenheden.

  • S.N. 1971: Bouwen voor het volk, Aalst.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 86.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woningen uit de jaren 1930

Slotstraat 3-8, 9-11, 12-49, 51-69, 2A (Aalst)
Straat met 42 sociale woningen, in 1933 gerealiseerd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar ontwerp van Triphon De Smet en in 1939 aangevuld door dezelfde opdrachtgever met 12 woningen van André Van Schoote, ter vervanging van krotwoningen.


Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


Thema's

Opdrachtgever van

Sinte Annawijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst [online] https://id.erfgoed.net/personen/10832 (Geraadpleegd op )