Persoon

Van Cuyck, Louis

ID
11092
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11092

Beschrijving

Zoon van Emmanuel Van Cuyck en broer van Henry Van Cuyck, eveneens bouwmeesters in Antwerpen.

Eerst samen met zijn broer gevestigd in het ouderlijke huis Kolveniersstraat 11 (L. in 1871), later in de Jan Frans Willemsstraat 8 (adresboek 1877-1878). Louis Van Cuyck staat daar vermeld als "maçon architecte".

  • Info Marcel Windey (2016).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Tabakvest 2-28 (Antwerpen)
Reeks van veertien burgerhuizen, die tussen circa 1830 en 1859 tot stand is gekomen als een eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl. Volgens kadastrale gegevens bestonden de huizen nummers 2, 4 en 6 reeds in 1835-1837. De overige elf huizen werden tussen 1846 en 1859 voor eigen rekening opgetrokken door de architecten Henry en Louis Van Cuyck.


Neoclassicistisch burgerhuis

Langegang 23 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis voor eigen rekening opgetrokken door Henry en Louis Van Cuyck, naar een ontwerp uit 1858. De gebroeders Van Cuyck, zonen van architect Emmanuel Van Cuyck, voerden een gezamenlijke architectenpraktijk van 1845 tot 1859. In hetzelfde bouwblok realiseerden zij tussen 1846 en 1859 een ensemble neoclassicistische burgerhuizen aan de Tabakvest.


Neoclassicistisch herenhuis

Louizastraat 8 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Ullens de Schooten, naar een ontwerp door de architect Franciscus De Wolf uit 1850. In opdracht van de heer Biart aangepast door Louis Van Cuyck in 1871. In 1935 vestigde de Geneeskundige Kring van Antwerpen zich in dit pand, na aanpassingen door Ferdinand Dermond.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Cuyck [online] https://id.erfgoed.net/personen/11092 (Geraadpleegd op )