Geografisch thema

Brielstraat

ID: 10004   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10004

Beschrijving

Brielstraat. Vroeger Brieldreef, een oude straat doorheen de Briel of gemeenschappelijke dorpsweide ten Zuiden van de dorpskern waar het Ederiviertje nog steeds doorheen kronkelt. Thans van de Stationsstraat in westelijke richting tot de spoorwegviaduct, slechts grotendeels verkaveld in de 20ste eeuw. Op de splitsing met de Landweg, thans deel van de Nieuwstraat, stond tot 1908 een houten windmolen, zogenaamd "Vossensmolen", volgens het kadasterarchief opgericht in 1836 door H. D'Hondt uit Brugge, in 1909 nog vernieuwd door P. De Vos-Blomme en verdwenen in de jaren 1920 bij de verkaveling en aanleg van de Nieuwstraat. Aan het einde van de straat, bij de spoorweg en palend aan de Ede, werden verschillende bedrijven opgetrokken zoals een voormalige weverij-ververij, vlaszwingelarij, een haringrokerij en de nog bestaande houtzagerij G. en C. Verstringe.

 • VAN MALDEGHEM J., Maldegemse straat- en plaatsnamen, Maldegems Erfgoed, deel II, Maldegem, 1980, p. 18-20.
 • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, (Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1961, Tweede band, XV, 1962, p. 26-27).

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerwoning en haringrokerij

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Is deel van
  Maldegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brielstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10004 (Geraadpleegd op 05-12-2020)