Geografisch thema

Klaverstraat

ID
10185
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10185

Beschrijving

Van Ezelstraat naar Vlamingdam. Van circa 1300 tot jaren 1930 zogenaamd naar 14de-eeuwse inwoner met name "Lodewijk Van Casselstraat"; huidige naam afgeleid van het 18de-eeuwse huis "De Klaver" op de hoek van Ezelstraat (nummer 98). Sinds 1879-1883 is de zuidzijde voor de helft ingenomen door het neogotisch complex van de voormalige Rijksnormaalschool zie Sint-Jorisstraat nummer 69-71.

Zijstraat met eertijds voornamelijk arbeidershuizen; ook locatie van het beluik of zogenaamd fort "van Cassel" ter hoogte van nummers 6-14. Op de Marcus Gerardskaart (1562) deels ingenomen door de tuinen van de schuttersgilde van Sint-Joris. Heden voornamelijk woonfunctie; ook enkele schoolgebouwen onder meer lagere school van zusters maricolen (zie Oude Zak) en zijgevels van het Departement Lerarenopleiding (zie Sint-Jorisstraat nummer 69-71). Gekasseide straat met haast recht tracé ; verspringende rooilijn resultaat van de wijziging vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1870. Op de oude rooilijn klimt de bebouwing op tot de 17de eeuw, vaak sterk aangepast in de loop van de 19de eeuw. Voornamelijk kleine bebouwing van afzonderlijke breedhuizen of eenheidsbebouwing van enkele panden van twee à vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met (verankerde) beschilderde bakstenen lijstgevels uit de 19de eeuw, vaak als verbouwing van lage 17de-eeuwse huizen (nummers 1, 9-13, nummers 16-18, nummers 20-26, en nummers 73-79): nummers 9-13, pas circa 1950 opgetrokken tot tweede bouwlaag; nummers 73-79, eenheidsbebouwing van drie woningen uit het tweede kwart van de 19de eeuw, getypeerd door doorgetrokken lekdrempels op de bovenverdieping. Soortgelijke eenheidsbebouwing van circa 1900: nummer 29-39, eenheidsbebouwing van circa 1900 bestaande uit zes woningen van oranje baksteen, getypeerd door baksteenversieringen onder meer gestileerde ontlastingsbogen, spiegels en paneelwerk van gesinterde baksteen; nummers 59-63 van 1903 met typerende als banden doorgetrokken onder-, tussen- en bovendorpels van geglazuurde baksteen. Nummers 23-25, twee zwaar vernieuwde breedhuizen met tuittop in de trant van de 17de-eeuwse gevel van nummer 27. Enkele breedhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw zoals nummers 42-44, 57. Nummer 71, magazijn met poort gebouwd in 1937 met historiserend trapgeveltje (4 treden + topstuk). Banale baksteenbouw uit jaren 1960-1970: nummers 6-14 (zie supra), nummer 18, nummers 15-21, nummers 53-55, nummers 65, 67 en 69; de nummers 43-49, lage enkelhuisjes van 1830 zijn in 1975 gesloopt en vervangen door de huidige nummers 41-47.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 19/1830, nummer 154/1903, nummer 687/1937.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 164.
 • RAU J., Het Fort van Cassel in de Klaverstraat, in Brugge die scone, XV, 1993, nummer 1, p. 12-13.
 • ROTSAERT J., Op wandel in de Ezelstraat. Toponymische sprokkelingen in en om een oude Brugse poortstraat, in Brugs Ommeland, XV, 1984, nummer 4, p. 185-203.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bakstenen korfboogingang

 • Omvat
  Herberg 't Fortuintje

 • Omvat
  Rijksnormaalschool

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klaverstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10185 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.