Geografisch thema

Eekhoutpoort

ID
10299
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10299

Beschrijving

Doodlopende zijstraat van de Eeckhoutstraat. Eertijds zogenaamd én deel uitmakend van Eekhoutstraat zie de tot 1990 doorlopende nummering van Eekhoutstraat; huidige naam verwijst naar functie als toegangspoort van voormalige Eekhoutabdij zie Eekhoutstraat nummer 16. Vermelde abdij ontstaat in de loop van de 13de eeuw uit de cella van Sint-Trudo te Assebroek; Marcus Gerards (1562) tekent ten noorden van de Reie een abdij bestaande uit een kerk, kloostergang, dormitorium, refter en kapittelzaal en over de waterloop een tuin. Op een tekening van J. Beerblock (vierde kwart van de 18de eeuw) net vóór opheffing en afbraak in 1796 is rechts van de abdij een grote, aangelegde moestuin weergegeven en ten zuiden van de Reie een uitgestrekte, ommuurde boomgaard. Vanaf 1834 worden de vrijgekomen gronden ingenomen door de tuin van het herenhuis Garenmarkt nummer 10, en vanaf 1874 aangekocht door de Dames van Sint-André voor de bouw van klooster en onderwijsinstelling; sinds 1929-1930 is noordwestelijk deel bebouwd door Groeningemuseum zie Dijver nummer 12. Ook lange tijd locatie van drukkerij "Brugs Handelsblad".

Heden wordt zuidzijde gedomineerd door woonhuizen en door kleuterafdeling van school van de Dames van Sint-André aan de Garenmarkt; noordzijde voornamelijk ingenomen door achterhuizen - soms met kern uit de 17de eeuw - van herenhuizen aan Dijver en onder meer garages van Europacollege.

Gevarieerde bebouwing. Nummers 5-10, oorspronkelijk 19de-eeuwse eenheidsbebouwing van eenvoudige woningen eerst één, later twee bouwlagen - zie bouwsporen - en twee à drie traveeën met verankerde bakstenen lijstgevels, nummers 6 en 7 gesloopt sinds 1992 en vervangen door nieuwbouw met studio's en nummer 10 van 1891 maar met recent herbouwde voorgevel. Nummer 16, verankerd poortgebouw uit de 19de eeuw bij Eekhoutstraat nummer 12. Nummer 14 uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Schoolvleugel onder hoog mansardedak (nok loodrecht op de straat): verankerde baksteenbouw met grote vensters in nissen afgewerkt met baksteenmotieven; hoge, deels flankerende schouwen. Ook weinig vernieuwende baksteenarchitectuur uit jaren 1960 onder meer nummer 11 van 1967 naar ontwerp van architect R. Vyncke (Brugge) met achteraan stadstuin, palend aan Groeningemuseum.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 76/1891.
  • Dienst Infrastructuur Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2787/1992.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 185-187.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eekhoutpoort [online], https://id.erfgoed.net/themas/10299 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.