Geografisch thema

Fonteinstraat

ID: 10368   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10368

Beschrijving

Van Boeveriestraat naar Hendrik Consciencelaan, een rechte gekasseide straat. Eertijds zogenaamd "Neckerstraetkin" naar een waterduivel die voornamelijk in de buurt van waterputten leefde. De oorspronkelijke naam is geleidelijk aan verdrongen door de huidige naamgeving zogenaamd naar de hier aanwezige waterput.

Homogeen straatbeeld tot stand gekomen na verkaveling in 1882. Enerzijds bouwen op naakte grond en anderzijds vervangen van oudere barokpanden. In 1883 opgevat als eenheidsbebouwing waarvan de ene meer uitgewerkt is dan de andere. Rijhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen lijstgevels, soms met sierankers, en met licht getoogde of rechthoekige muuropeningen in vlakke bakstenen omlijsting

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, zonder nummer 1822, nummer 115/1883.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties