Geografisch thema

Cellebroedersstraat

ID: 10424   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10424

Beschrijving

Lange smalle straat die vertrekt van de Acht Zalighedenstraat en uitkomt in de Sint-Katelijnestraat. Op het einde van de 16de eeuw, aan de kant van de Twaalf Apostelenstraat, voor een deel ingelijfd bij het Groot Begijnhof. Benaming afkomstig van de cellebroeders die hier in de 15de en 16de eeuw hun klooster hadden. In 1614 verlieten zij hun gronden die werden ingenomen door het nieuw gestichte Convent der Acht Zaligheden. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van het Acht Zalighedenstraatje en tot het bouwen van een afsluitingsmuur in de Cellebroedersstraat. In 1774 "Sint-Antoniusstraat" of "Sint-Antoniusgang" genoemd naar de patroon van de cellebroeders waarvan er een beeld stond in de nis boven de ingang van de straat. In 1960 opnieuw geopend.

Rechterstraatzijde getypeerd door achtergevels en de restanten van het voormalige cellebroedersklooster. Linkerstraatzijde gemarkeerd door blinde muur. Aan de Sint-Katelijnestraat: getrapte bak- en zandstenen muur op vernieuwde plint met een geprofileerd rondboogpoortje, opgetrokken circa 1960 met hergebruikt materiaal. Bekronende nis van grijswitte steen met beeld van Sint-Begga (1963 door F. Labio naar oud voorbeeld). Oculus van gesinterde baksteen in de top; vernieuwde dekplaten en deels vernieuwde muurbanden.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

  • Is deel van
    Groot Begijnhof
    Acht-Zalighedenstraat 1-3, 2-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-...

  • Omvat
    Cellebroedersklooster
    Begijnenkerkhof 5, 6, 7, Cellebroedersstraat 13 (Mechelen)